วันอาทิตย์ ที่ 15 เดือนธันวาคม คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ชาวบ้านส่วนราชการร่วมฉลองพัดยศ สมโภชสัญญาบัตร

อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว
ชาวบ้านส่วนราชการร่วมฉลองพัดยศ สมโภชสัญญาบัตร

30 พฤศจิกายน 2562 เวลา 0700 น
เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฏาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯพระราชทานสถาปนาเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ให้แด่พระสงฆ์ทั่วประเทศ และในวันนี้ทางนายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ นายอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมเป็นประธานฝ่ายฆารวาสร่วมสมโภชสัญญาบัตรพัดยศ และผ้าไตร พระครูชัยมังคลารักษ์(พระครูพิรุณ สิริจนโท นธ.เอก) เจ้าคณะตำบลแม่นาวาง เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล บ้านฮ่างต่ำ ได้เลื่อนเป็นพระครูเทียบเจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก ทางประชาชนและคณะศรัทธาธรรมสานุศิษย์จำนวนมาก ได้เข้ามาร่วมในการแสดงความยินดีที่พระครูชัยมังคลารักษ์(พระครูพิรุณ สิริจนโท นธ.เอก) ได้รับการเลื่อนชั้นยศในครั้งนี้ ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีที่ประชาชนจำนวนมากต่างก็ได้มาร่วมแสดงความปิติยินดีแซ่ซ้องโปรยดอกไม้แสดงความเคารพในการที่พระครูได้รับสิ่งที่ดีดีและเป็นเครื่องยืนยันความดีที่มีพระในพื้นที่ของตัวเองได้รับการเลื่อนชั้นยศ ทางนายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ นายอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ได้อ่านประกาศการเลื่อนชั้นยศอย่างเป็นทางการ ในวิหารวัดชัยมงคล(ฮ่างต่ำ) บ้านฮ่างต่ำ ตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ประชาชน ส่วนราชการ ตำรวจ ทหาร กำนันผู้ใหญ่บ้าน เยาวชน ฯ มาร่วมแสดงความยินดี ทั้งในการแห่และการต้อนรับอย่างอบอุ่นในบรรยากาศที่ยิ้มแย้มแจ่มใสปิติยินดีกันทุกคนทุกครัวเรือน ซึ่งตามจริงแล้วพระครูชัยมังคลารักษ์(พระครูพิรุณ สิริจนโท นธ.เอก) ได้มาพัฒนาวัดจากวัดเล็กๆที่ไม่มีความสมบูรณ์หลายสิ่งยังไม่มีได้มาพัฒนาร่วมกับญาติธรรมชาวบ้าน หลายสิบปี จนทุกวันนี้ทางวัดมีพร้อมทุกสิ่งอย่างพร้อม จากการปฏิบัติตัวและพัฒนาวัดจนเจริญก้าวหน้ามาถึงทุกวันนี้