วันอาทิตย์ ที่ 15 เดือนธันวาคม คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ตราด/โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม จัดการแข่งขันกีฬาเพื่อการศึกษารายการ คลองใหญ่ A-MATH ซูโดกุ ครอสเวิร์ด คำคม เกมส์ ครั้งที่ 6

ตราด/โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม จัดการแข่งขันกีฬาเพื่อการศึกษารายการ คลองใหญ่ A-MATH ซูโดกุ ครอสเวิร์ด คำคม เกมส์ ครั้งที่ 6

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 30 พย.2562 โดยมี ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเพื่อการศึกษารายการ คลองใหญ่ A-MATH ซูโดกุ ครอสเวิร์ด คําคมเกมส์ ครั้งที่ 6 ขึ้น ณ.หอประชุมโรงเรียนคองใหญ่วิทยาคม นายสําเนา บุญมาก ผู้อํานวยการโรงเรียนคองใหญ่วิทยาคม กล่าวรายงานการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ พร้อมด้วย ดร.สุรชาติ มานิตย์ อดีตผู้อํานวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 และคณะครูอาจารย์ผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมในพิธีเปิด นายสําเนา บุญมาก ผอ.รร.คองใหญ่วิทยาคม ได้กล่าวว่า การแข่งขัน A-MATH ครอสเวิร์ด ซูโกดุ คําคม

เป็นเกมกีฬาทางวิชาการที่ผู้แข่งขันต้องใช้ทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาไทยในการเล่น อีกทั้งยังให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ฝึกฝนสมาธิ และส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม จึงได้เล็งเห็นถึงความสําคัญและประโยชน์ของเกมกีฬาทางวิชาการดังกล่าว จึงได้ร่วมกับสมาคมครอสเวิร์ด เอแม็ท คําคม และซูโกดุแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันขึ้นในวันที่ 30 พย.2562 ในการแข่งขันในครั้งนี้ ทั้งในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา โดยได้มีโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 35 โรงเรียน จาก 4 จังหวัด จังหวัดตราด จังหวัดจันทบุรี จังหวัดนครราชสีมาจํานวน 2 โรงเรียน ในการแข่งขันในครั้งนี้ได้แบ่งทีมจํานวนการแข่งขันทั้งหมด 4 ประเภท คือ การแข่งขัน A-Math จํานวน 92 ทีม 150 คน การแข่งขันซูโกดุ จํานวน 55 ทีม 55 คน การแข่งขันคําคม จํานวน 62 ทีม 101 คน และการแข่งขันครอสเวิร์ด จํานวน 102 คน

โดยการรวมทีมที่้เข้าแข่งขันทั้งสิ้น 267 ทีม จํานวนนักเรียนเข้าแข่งขันทั้งสิ้น 408 คน พร้อมชิงถ้วยรางวัลของผู้อํานวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 ด้วย ในการเข้าการแข่งขันในครั้งนี้มีผู้อุปการคุณสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม จํานวน 3 ราย คือ คุณปอร์วัน ไชยศิริ สนับสนุน จํานวน 10,000 บาท คุณเฉลิม สุดประเสริฐ สนับสนุน จำนวน2,000 บาท คุณพนม ท่าพริก และคุณโสภิต ท่าพริก สนับสนุน จํานวน 3,500 บาท ทางโรงเรียนขอขอบคุณมายังผู้ที่สนับสนุนจัดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยครับ

/ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี รายงานในพื้นที่อําเภอคลองใหญ่ จ.ตราด