มณฑลทหารบกที่ 38 จัดพิธีส่งทหารที่รับราชการครบกำหนดปลดจากกองประจำการ อำลาผู้บังคับบัญชา และธงชัยเฉลิมพล ที่บริเวณหน้ากองบัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 38 ค่ายสุริยพงษ์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

มณฑลทหารบกที่ 38 จัดพิธีส่งทหารที่รับราชการครบกำหนดปลดจากกองประจำการ อำลาผู้บังคับบัญชา และธงชัยเฉลิมพล ที่บริเวณหน้ากองบัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 38 ค่ายสุริยพงษ์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

วันนี้ ที่31 ตุลาคม 2562 พลตรี จรัส ปัญญาดี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 เป็นประธานพิธี ส่งทหารที่รับราชการครบกำหนดปลดจากกองประจำการ อำลาผู้บังคับบัญชา และธงชัยเฉลิมพล ไปเป็นทหารกองหนุน มีทหารที่ครบกำหนดปลดประจำการไปเป็นทหารกองหนุน มีทหารที่ครบกำหนดปลดประจำการ ผลัดที่ 1/59 ผลัดที่ 2/60 ผลัดที่ 1/61 ผลัดที่ 2/61 และ ผลัดที่ 1/ 62 จากหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดน่าน ประกอบด้วย มณฑลทหารบกที่ 38 ค่ายสุริยพงศ์ กองพันทหารม้าที่ 10 และ กองพันทหารม้าที่ 15 รวมทั้งสิ้น 321 นาย ที่บริเวณหน้ากองบัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 38 ค่ายสุริยพงษ์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 ได้ให้โอวาสแก่ทหาร ในเรื่องของการ ให้นำความรู้ที่ไดรับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ให้แก่ตนเอง เป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว และของชุมชน และ รักษาทรัพยากรธรรมชาติไม่ตัดไม้ทำลายป่า ไม่ข้องเกี่ยวกับสิ่งของที่ผิดกฎหมาย จากนั้นได้มีตัวแทนของทหารที่ปลดประจำการ ได้ออกมากล่าวคำ อำลาผู้บังคับบัญชาพร้อมนำกล่าวปฏิญาณตน เมื่อปลดออกไปแล้วพวกข้าพเจ้าทุกคน จักจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ยิ่งชีวิต และจะยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย พร้อมกับจะนำเอาความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม สั่งสอน จากผู้บังคับบัญชาในทุกระดับ เมื่อครั้งยังรับราชการอยู่ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว และชุมชน เป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว และ หมู่บ้าน ต่อไป

ประวัติ ธงชัยเฉลิมพล เป็นธงประจำหน่วยทหาร ที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ธงชัยเฉลิมพล ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด ที่ทหารทุกคนจะต้องเคารพสักการะ และพิทักษ์รักษาไว้ด้วยชีวิต โอกาสที่จะเชิญออกประจำการจะต้องเป็นพิธีการที่มีความสำคัญเกี่ยวกับเกียรติยศและเชิดหน้าชูตาเท่านั้น เช่น พิธีกระทำสัตย์ปฏิญานตนและไปราชการสงคราม เป็นต้น ธงชัยเฉลิมพลได้เข้าพิธีสำคัญทางศาสนาในพระราชพิธีตรึงหมุดธงชัยเฉลิมพล โดยองค์พระมหากษัตริย์ ทรงประกอบพิธีในอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ภายในพระบรมมหาราชวังท่ามกลางพระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ พระมหากษัตริย์ ทรงตรึงผ้าธงแต่ละผืนติดกับด้ามธง โดยทรงตอกค้อนเงินลงบนตะปูประการ คือ ธง หมายถึง ชาติ บนยอดธงบรรจุพระพุทธรูป หมายถึง พระพุทธศาสนา และเส้นพระเจ้าของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หมายถึง องค์พระมหากษัตริย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงกระทำพิธีพระราชทานธงชัยเฉลิมพลให้กับหน่วยทหารต่างๆ ซึ่งพิธีสวนสนาม ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมครั้งนี้ เพื่อ อำลาธงชัยเฉลิมพล ของทหารที่รับราชการจนครบกำหนด ปลดจากกองประจำการ เป็นทหารกองหนุน