วันอาทิตย์ ที่ 8 เดือนธันวาคม คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

กอ.รมน.จว.พิจิตร ร่วมกับ คบ.ดงเศรษฐี และกลุ่มขุนศึกลูกพ่อปู่ กอบกู้แม่น้ำพิจิตร สำรวจการรั่วของประตูน้ำวังพุทรา อ.โพทะเล ซึ่งเสียหายทำให้น้ำจาก น.พิจิตร ไหลเข้าท่วมไร่นาของชาวบ้านในพื่นที่คลองท่าพุทรา ก่อนไหลลง น.ยม และทำให้ระดับน้ำใน น.พิจิตร ลดลงอย่างรวดเร็วอีกด้วย

30 ต.ค.62 : กอ.รมน.จว.พิจิตร ร่วมกับ คบ.ดงเศรษฐี และกลุ่มขุนศึกลูกพ่อปู่ กอบกู้แม่น้ำพิจิตร สำรวจการรั่วของประตูน้ำวังพุทรา อ.โพทะเล ซึ่งเสียหายทำให้น้ำจาก น.พิจิตร ไหลเข้าท่วมไร่นาของชาวบ้านในพื่นที่คลองท่าพุทรา ก่อนไหลลง น.ยม และทำให้ระดับน้ำใน น.พิจิตร ลดลงอย่างรวดเร็วอีกด้วย

แนวทางการแก้ปัญหาเร่งด่วนจะใช้เงินของกลุ่มขุนศึกฯ จัดซื้อกระสอบทรายมาอุดการรั่ว รอคอยการซ่อมใหญ่โดยกรมลประทานในช่วงเดือน มีนาคม 63