วันพฤหัสบดี ที่ 14 เดือนพฤศจิกายน คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

อุ่นใจ…ชื่นมื่น ” ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ 4 จัดเต็ม!! เลี้ยงอาหารพิเศษส่งท้ายทหารผลัดปลดประจำการ ….ร่วมรับประทานอาหารอย่างใกล้ชิด

” อุ่นใจ…ชื่นมื่น ” ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ 4 จัดเต็ม!! เลี้ยงอาหารพิเศษส่งท้ายทหารผลัดปลดประจำการ ….ร่วมรับประทานอาหารอย่างใกล้ชิด

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 พันโท บุริม เครือเป็งกุล ผู้บังคับการกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 เป็นประธาน จัดงานเลี้ยงพิเศษสังสรรค์สร้างความสุขให้กับทหารกองประจำการที่จะปลดประจำการในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 นี้ ณ อาคารเทพเดชะ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

ในการนี้ ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 และคณะนายทหาร ได้ร่วมรับประทานอาหารอย่างเป็นกันเองและใกล้ชิดกับกำลังพลทหารกองประจำการ และขอบคุณที่เสียสละรับใช้ชาติ ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและช่วยเหลือประชาชนมาตลอดห้วงการรับราชการด้วย

วันพฤหัสบดี ที่ 14 เดือนพฤศจิกายน คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS: