วันพุธ ที่ 27 เดือนพฤษภาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

นายอำเภอปาย คนใหม่ลงพื้นที่พบปะประชาชนและทุกหน่วยงานเพื่อผ่อนปรนสถานการณ์โรคโควิด-19 เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและทุกภาคส่วนก่อนเสนอผู้ว่าให้ ปายกลับสู่เมืองท่องเที่ยวเช่นเดิม

นายอำเภอปาย คนใหม่ลง

Read more

รองผู้บัญชาการทหารสูงสุดในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของชุดตรวจร่วมตามมาตรการผ่อนคลายประจำพื้นที่จังหวัดเชียงราย

รองผู้บัญชาการทหารสู

Read more

จังหวัดเชียงราย ปล่อยชุดปฏิบัติการตรวจสอบสถานประกอบการโลจิสติกส์ในพื้นที่ เพื่อสร้างความรับรู้ บังคับใช้กฎหมาย และสร้างความร่วมมือและแนวร่วมในการเฝ้าระวังสกัดกั้นยาเสพติด

จังหวัดเชียงราย ปล่อ

Read more

จังหวัดลำพูน ประกอบพิธีรับมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน จาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัดลำพูน ประกอบพ

Read more

DSI บูรณาการร่วมกับกรมการปกครอง และจังหวัดเชียงราย ตรวจสอบกรณีคนต่างด้าวสวมสิทธิสัญชาติไทยโดยมิชอบด้วยกฎหมาย และใช้สิทธิไปประกอบธุรกิจต้องห้ามของคนต่างด้าว

DSI บูรณาการร่วมกับก

Read more

ตราด/คลองใหญ่จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารทะเลบ้านตาหนึกหมู่ 5 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราดร่วมกับ สํานักงานเกษตรอําเภอคลองใหญ่

ตราด/คลองใหญ่จากกลุ่

Read more

พ.อ.สันติพงษ์ ชิงดวง ผบ.ร.7 พัน.5 และ ฝอ.ฯ ได้เข้าพบปะ ว่าที่ร้อยตรี นพรัตน์ ศุภกิจโกศล นอภ.ปาย(ท่านใหม่) ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ เพื่อแนะนำตัวและพัฒนาสัมพันธ์

เมื่อ 26 พ.ค.63 เวลา

Read more

ตราด/คลองใหญ่โรงเรียนบ้านคลองจากจัดกิจกรรมให้นักเรียนที่ยากจนคนพิเศษแบบมีเงท่อนไขภายใต้การการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ตราด/คลองใหญ่โรงเรีย

Read more

นายบุรี ทิพนัส สาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(Care Giver)รุ่นที่1เครือข่ายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด

นายบุรี ทิพนัส สาธาร

Read more

หนึ่งในพ่อของ 13 หมู่ป่า ถูกเจ๊นกพญาลิงแสบ!! หลอกเรียกรับเงิน 80,000 บาท เพื่อเข้าทำงานเป็นเจ้าหน้าที่อุทยานถ้ำหลวงเหมือนกัน

!!หนึ่งในพ่อของ 13 ห

Read more

ร้อยเอ็ด… สส.ดร.ฉลาด ขามช่วง เขต 2 พรรคเพื่อไทย มอบหมายให้นายสุพัฒน์ โพธิ์ชัยแก้ว นำพระภิกษุ สามเณร วัดสว่างสระทอง ออกรับบิณฑบาตรเครื่องอุปโภค บริโภค ภายในเขตเทศบาลชัยวารี

ร้อยเอ็ด… สส.ด

Read more

สงขลา/หาดใหญ่ ตำรวจท่องเที่ยวบุกตรวจค้นแหล่งผลิตน้ำใบกระท่อมรายใหญ่ในต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ รวบได้คาบ้าน6 คนทั้งเจ้าของบ้านและลูกค้า พร้อมน้ำใบกระท่อม บางคนพาลูกที่ยังเล็กมาซื้อด้วย

สงขลา/หาดใหญ่ ตำรวจท

Read more

ท่านเจ้าคุณพบโชค นำสื่อมวลชนชมการพัฒนาการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 นอนเปิดให้นักท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดอื่น ๆ เข้ามาแสวงบุญปฏิบัติธรรม ณ วัดห้วยปลากั้ง เชียงราย

ท่านเจ้าคุณพบโชค นำส

Read more

จังหวัดร้อยเอ็ดจัดการประชุม “คณะกรรมการตรวจประเมินผลงานและตัดสิน ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้าน อยู่เย็น)

จังหวัดร้อยเอ็ดจัดกา

Read more

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด CUP โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาสุขภาวะพระสงฆ์สามเณรสุขภาพดี ปี 2563

สำนักงานสาธารณสุขจัง

Read more

บุรีรัมย์ เปิดเรียนแน่นอน 1 กค. พร้อมมาตรการเข้มสรุปโรงเรียนเล็กเรียนปกติ โรงเรียนใหญ่เรียนสัปดาห์เว้นสัปดาห์ (คลิป)

บุรีรัมย์ เปิดเรียนแ

Read more

สนง.สสจ.ร้อยเอ็ดร่วมกับสนง.สสอ.เมืองร้อยเอ็ดได้ออกดำเนินกิจกรรมในพื้นที่รพ.สต.บ้านสังสงยาง ต.สะอาดสมบูรณ์.เสริมต้านโควิด-19

สนง.สสจ.ร้อยเอ็ดร่วม

Read more

สงขลา-เทพา เจ้าหน้าที่4หน่วยปฏิบัติการจู่โจมปิดล้อมจับกุมสองนักค้ายาบ้าในพื้นที่ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา ชะล่าใจคิดว่าไม่มีใครกล้าจับทั้งนอนรอลูกค้าอยู่บนเปลและพกยาบ้าติดตัวพร้อมขายให้กับกลุ่มวัยรุ่นในหมู่บ้านตลอดเวลา

สงขลา-เทพา เจ้าหน้าท

Read more

ปั่นนํ้าใจไม่ทิ้งชุมชน โครงการจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในชุมชน สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงคลองใหญ่ จำกัด

ตราด/ ปั่นนํ้าใจไม่ท

Read more

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ พ่อค้า แม่ค้า ในตลาดสดและขอความร่วมมือป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ไม่ให้มีการระบาดซ้ำ

ผู้ว่าราชการจังหวัดเ

Read more

สตูล ทหาร ร.5 พัน 2 ยกครัว เคลื่อนที่ ปรุงอาหารเช้าให้ชาวบาน ปูพรหมนำรถมอไซร์ ส่งอาหาร ถุงยังชีพ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ถึงบ้าน

สตูล ทหาร ร.5 พัน 2

Read more

มูลนิธิพระพุทธบาทพลวง จ.จันทบุรีร่วมกับศึกษาธิการจังหวัดเตรียมสร้างบ้านแก่ครอบครัวเด็กนักเรียนยากจนที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงตามโครงการ บ้านพุทธบาทพลวงรวมน้ำใจบุญ

มูลนิธิพระพุทธบาทพลว

Read more

ศาลหลักเมืองจังหวัดจันทบุรี มอบข้าวสาร อาหารแห้ง บรรเทาความเดือดร้อนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ในจังหวัดจันทบุรี

ศาลหลักเมืองจังหวัดจ

Read more

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 แม่สะเรียง สนองนโยบายรัฐฯและรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์ฯเดินหน้า เคร่งแก้ไขปัญหาประชาชนผู้ประสบปัญหาภัยแล้งประปาไม่มีน้ำกินน้ำใช้ บ้านห้วยโป่งเลา อำเภอขุนยวมเป็นที่พอใจอย่างทั่วหน้ากัน

สำนักบริหารพื้นที่อน

Read more

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน และบ้านนักเรียน ผู้ปกครอง เพื่อติดตามการทดลองการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19 )

สำนักงานเขตพื้นที่กา

Read more

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดโรงงานผลิตหน้ากากอนามัยที่จังหวัดระยอง พร้อมรับมอบหน้ากากอนามัย 1 ล้านชิ้น สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ และแจกจ่ายประชาชน

รองนายกรัฐมนตรี และร

Read more

(นายสุชาติ ตันเจริญ)นายไพฑูรย์ ทิมกระจ่าง ผอ.รพ.สต.บ้านโป่ง นางกรรณิกา ปริวัฒน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นางเพ็ญศรี หาญกล้าประธาน อสม. รพ.สต.บ้านโป่ง อ.เขาสมิง ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนประชาชน

จังหวัดตราด-ที่ตำบลว

Read more

สงขลา/รัตภูมิ เจ้าหน้าที่ตชด.43 ปฏิบัติการกวาดล้างจับกุม นักค้ายาเสพติดเครือข่ายใหญ่ใน อ.รัตภูมิต่อเนื่องเป็นโดมีโน่ 1วัน 1คืน รวบได้ 4 คน ยึดยาบ้าได้เกือบ5 พันเม็ด ไอซ์ ปืน2กระบอก กระสุนปืนและรถยนต์ เจ้าหน้าที่บาดเจ็บ1 นาย

สงขลา/รัตภูมิ เจ้าหน

Read more

คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการอำเภอสุไหงโก-ลก ส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแทนความห่วงใยแก่ประชาชนในพื้นที่ ในห้วงวิกฤติ COVID-19

คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติ

Read more

พะเยา กำนัน ผญบ.ชาวบ้านปลูกดอกทานตะวัน ทำ แลนด์มาร์ค รับรรยากาศแล้ง กลางอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ตุ้ม ที่แห้งขอด รับท่องเที่ยว

พะเยา กำนัน ผญบ.ชาวบ

Read more

อ.สันทรายร่วมกับ กฟภ.อ.สันทราย **จัดกิจกรรม “สัปดาห์รณรงค์ตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ บริเวณพื้นที่ที่ส่งผลกระทบต่อระบบสายส่งไฟฟ้า พื้นที่อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่”

**อ.สันทรายร่วมกับ ก

Read more

จันทบุรี-น้ำในคนไทยไม่ทิ้งกันยังหลั่งไหล เสี่ยพ่อค้าพลอยเปิดบ้านนำครอบครัวแจกข้าวสาร/ไข่ไก่ และ ผลไม้ช่วยผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 ขณะที่ตู้ปันสุขเทศบาลเมืองมีประชาชนนำสิ่งของมาเติมแบ่งปันอย่างต่อเนื่อง

จันทบุรี-น้ำในคนไทยไ

Read more

ชาวบ้านรวมตัว วอนขยายเวลาย้ายออก หลังเทศบาลเมืองมาบตาพุด จ.ระยองขอคืนพื้นที่ให้กลับ กนอ .บริเวณทางเท้ารอบชุมชนการเคหะชุมชนมาบตาพุด จังหวัดระยอง

ชาวบ้านรวมตัว วอนขยา

Read more

ปราจีนบุรี…ตำรวจภูธรภาค ๒ และตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี จัดโครงการ”รับอาหารฟรีครับ “จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และแม่บ้านตำรวจรวมใจสู้ภัย COVID 19

ปราจีนบุรี…ตำร

Read more

ปราจีนบุรี…ตำรวจภูธรภาค ๒ และตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี จัดโครงการ”รับอาหารฟรีครับ “จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และแม่บ้านตำรวจรวมใจสู้ภัย COVID 19

ปราจีนบุรี…ตำร

Read more

เกษตรกรอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จำนวนมากเดินทางมาขึ้นทะเบียนเกษตรกรเป็นวันสุดท้ายเพื่อขอรับเงินเยียวยาจากรัฐบาล 15,000 บาท ผลกระทบจากโรคโควิด 19

เกษตรกรอำเภอเมืองร้อ

Read more

อดีต รมช.สธ.ร่วมกับชาวไต้หวันมอบเวชภัณฑ์ให้ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร นายสุนทร วิลาวัลย์ อดีต รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ ชาวไต้หวันและชาวจีนโพ้นทะเล มอบเวชภัณฑ์ให้กับ บุคคลากรทางการแพทย์ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร พร้อมมอบเครื่องอุปโภคให้ประชาชน 1500 ชุด

อดีต รมช.สธ.ร่วมกับช

Read more

สตูล PEA ส่งมอบเงิน 10 ล้านบาท ให้แก่ โรงพยาบาลสตูล ตามโครงการ PEA สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลจังหวัด 77 แห่งเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

สตูล PEA ส่งมอบเงิน

Read more

ตราด/คณะสงฆ์จังหวัดตราด จัดตั้งโรงทานตามพระดำริของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก แจกจ่ายข้าวกล่อง ข้าวสาร น้ำดื่ม ผลไม้และอื่นๆให้กับหน่วยงานในพื้นที่อําเภอคลองใหญ่ 10 กว่าหน่วยงานนําไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก COVID – 19

ตราด/คณะสงฆ์จังหวัดต

Read more

มทบ.27 ARMY Delivery ปันสุข 1000 กล่อง เข้ม!! จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่เชื้อของโรคโคโรนา 2019(COVID-19)

ร้อยเอ็ด… มทบ.

Read more

ดูแลทั่วถึง !! หมอเสือ ออกโรง ” เบาหวาน เจอกัน ” บุกเขาตาโล พัทยา ช่วยผู้ป่วยเบาหวาน แผลขั้นวิกฤษ นายกเมืองพัทยาพร้อมคุณนาย วักกระเป๋าส่วนตัว ดูแลเต็มที่

ดูแลทั่วถึง !! หมอเส

Read more

จังหวัดเชียงรายออกตรวจมาตรการของศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงราย สร้างความมั่นใจในระบบการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่ได้คุณภาพตามมาตรฐาน

จังหวัดเชียงรายออกตร

Read more

พะเยา พระ ไอเดียเจ๋ง! ช่วงกันโรคโควิด-19 ใช้ตะกร้าสังฆทานเพาะปลูกดอกเอื้อง(กล้วยไม้ ) ทำสวนดอกเอื้อง ประดับวัดสร้างบรรยากาศ ผ่อนคลาย ทั้งพระ-ชาวบ้าน

พะเยา พระ ไอเดียเจ๋ง

Read more

กาฬสินธุ์ปิดป่าภูพานไล่ล่าแก๊งยาบ้าชิงรถตำรวจ ประกาศจับตายหากต่อสู้ เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์สนธิ กำลังกับสภ.เขาวง ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร ตำรวจตะเวนชายแดน และพื้นที่ใกล้เคียงกว่า 100 นาย

กาฬสินธุ์ปิดป่าภูพาน

Read more

ครูบาดังเชียงใหม่ และลูกศิษย์ “สำนักปฏิบัติธรรมอาศรมพรหมธาดาพุทธาสถาน” ทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความร่มเย็นของคนไทยในชาติ พร้อมเดินทางแจกข้าวสารอาหารแห้งกว่า 1,000 ชุด รวมทั้งเงินขวัญถุง อีกคนละ 100 บาท ที่วัดล่ามช้าง

ครูบาดังเชียงใหม่ แล

Read more

ศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินและศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดมุกดาหารจัดประชุมและแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน เพื่อรายงานสถานการณ์ และความคืบหน้าการช่วยเหลือประชาชน

ศูนย์บริหารราชการในส

Read more

นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่ตรวจติดตาม มอบนโยบายป้องกันและเเก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในพื้นที่อำเภอเพ็ญ

นายกองเอกปราโมทย์ ธั

Read more

ร้อยเอ็ด ผวจ.ยังเข้มมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด 19 ประชาชนที่เดินทางจากภูเก็ต ยอดสะสม 125 คน ตรวจแล้วไม่พบเชื้อ 118 คน รอผลจากห้องปฏิบัติการ 7คน ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่

ร้อยเอ็ด ผวจ.ยังเข้ม

Read more

เซเว่นฯ ทยอยมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์สู้ภัยโควิด -19 ในโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” ให้กับรพ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี ต่อเนื่อง แห่งที่ 42

“เซเว่นฯ ทยอยมอบอุปก

Read more

นายบรรหาร บุญเขต ประธานที่ปรึกษาและคณะทำงานภาคประชาชน ภาคเหนือตอนล่าง เปิดเผยว่า ได้มีความประสงค์ ที่จะช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนอาหาร ในช่วงของโควิด 19

วันที่ 14 พฤษภาคม 25

Read more

ธกส.จันทบุรี เตรียมพร้อมโอนเงินให้เกษตรกรตามมาตรการเยียวยาเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 รอบแรกรวมกว่า 1 หมื่นรายวงเงิน 55.81 ล้านบาท

ธกส.จันทบุรี เตรียมพ

Read more

สตูล จเรตำรวจแห่งชาติ ลงพื้นที่จังหวัดสตูล ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบสิ่งของบำรุงขวัญ แก่กำลังพลประจำจุดคัดกรองด่านพรมแดนวังประจัน

สตูล จเรตำรวจแห่งชาต

Read more

สตูล จเรตำรวจแห่งชาติ ลงพื้นที่จังหวัดสตูล ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบสิ่งของบำรุงขวัญ แก่กำลังพลประจำจุดคัดกรองด่านพรมแดนวังประจัน

สตูล จเรตำรวจแห่งชาต

Read more

สตูล จเรตำรวจแห่งชาติ ลงพื้นที่จังหวัดสตูล ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบสิ่งของบำรุงขวัญ แก่กำลังพลประจำจุดคัดกรองด่านพรมแดนวังประจัน

สตูล จเรตำรวจแห่งชาต

Read more