กลุ่มไทยออยล์ ร่วมกับ เทศบาลนครแหลมฉบังจัดโครงการ ส่งมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยลดผลกระทบทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบังเนื่องจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19

กลุ่มไทยออยล์ ร่วมกั

Read more

ตราด/เทศบาลตําบลหาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด เร่งจัดหาถุงยังชีพ แจกจ่ายประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โรคโควิด-19 จำนวน 1,000 ถุง

ตราด/เทศบาลตําบลหาดเ

Read more

ตราด/คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตราด ลงพื้นที่อําเภอคลองใหญ่ออกเยี่ยมผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม พร้อมมอบเงินดำรงชีพ และหน้ากากอนามัยพร้อมด้วยแอลกอฮอล์ทําความสะอาดเพื่อป้องกันโควิด -19

ตราด/คณะกรรมการเหล่า

Read more

คลังก๊าซปตท.เขาบ่อยา นำผลไม้กว่า 200 กิโลกรัม มอบบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา , รพ.แหลมฉบัง และ รพ.บางละมุง

คลังก๊าซปตท.เขาบ่อยา

Read more

ตราด/คลองใหญ่ กิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่ร่วมกับโรงพยาบาลตราด ธนาคารเลือดและโรงพยาบาลคลองใหญ่ สาธารณสุขคลองใหญ่ จัดหน่วยออกรับบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ

ตราด/คลองใหญ่ กิ่งกา

Read more

พล.ต. สัชฌาการ คุณยศยิ่ง ผบ.มทบ.๓๗/ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.๓๗ จัด ชป.กร.มทบ.๓๗ ร่วมกับ เทศบาลนครเชียงราย ดำเนินการประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)

เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ค.๖

Read more

รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ลงพื้นที่แม่สาย รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ โควิด-19 เพื่อเตรียมความพร้อมการส่งแรงงานเมียนมากลับประเทศ

รองผู้บัญชาการทหารสู

Read more

นายอำเภอปาย คนใหม่ลงพื้นที่พบปะประชาชนและทุกหน่วยงานเพื่อผ่อนปรนสถานการณ์โรคโควิด-19 เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและทุกภาคส่วนก่อนเสนอผู้ว่าให้ ปายกลับสู่เมืองท่องเที่ยวเช่นเดิม

นายอำเภอปาย คนใหม่ลง

Read more

ตราด/คลองใหญ่จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารทะเลบ้านตาหนึกหมู่ 5 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราดร่วมกับ สํานักงานเกษตรอําเภอคลองใหญ่

ตราด/คลองใหญ่จากกลุ่

Read more

พ.อ.สันติพงษ์ ชิงดวง ผบ.ร.7 พัน.5 และ ฝอ.ฯ ได้เข้าพบปะ ว่าที่ร้อยตรี นพรัตน์ ศุภกิจโกศล นอภ.ปาย(ท่านใหม่) ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ เพื่อแนะนำตัวและพัฒนาสัมพันธ์

เมื่อ 26 พ.ค.63 เวลา

Read more

ตราด/คลองใหญ่โรงเรียนบ้านคลองจากจัดกิจกรรมให้นักเรียนที่ยากจนคนพิเศษแบบมีเงท่อนไขภายใต้การการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ตราด/คลองใหญ่โรงเรีย

Read more

ตราด/ผู้นําชุมชน “ไอเดียเก๋ “เปิดตู้แบ่งปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19 ที่ตู้ยามบ้านคลองจาก ได้จัดตั้ง”เปิดตู้แบ่งปันน้ำใจ”ช่วยเหลือ แบ่งปันผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

ตราด/ผู้นําชุมชน “ไอ

Read more

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดทดลองใช้ถนนมอเตอร์เวย์หมายเลข 7 ส่วนต่อขยายช่วงกรุงเทพฯ-พัทยา-มาบตาพุด เปิดให้ประชาชนใช้ฟรี 3 เดือนถึงสิงหาคม 2563

รัฐมนตรีว่าการกระทรว

Read more

นายอำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี มอบวัตถุดิบในการปรุงอาหาร ร่วมสนับสนุนผู้ใจบุญที่ทำอาหารแจกจ่ายให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก โรคโควิท-19

ปราจีนบุรี… นา

Read more

ปั่นนํ้าใจไม่ทิ้งชุมชน โครงการจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในชุมชน สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงคลองใหญ่ จำกัด

ตราด/ ปั่นนํ้าใจไม่ท

Read more

คุณสุจิตรา ลาภธีรวุฒิ พร้อมด้วยนางธัญวลัย เดชเจริญจินดา เป็นเจ้าภาพ มอบเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ พระชุดคลุมปฏิบัติการหน้ากากอนามัย พร้อมด้วยแอลกอฮอล์

คุณสุจิตรา ลาภธีรวุฒ

Read more

ศาลหลักเมืองจังหวัดจันทบุรี มอบข้าวสาร อาหารแห้ง บรรเทาความเดือดร้อนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ในจังหวัดจันทบุรี

ศาลหลักเมืองจังหวัดจ

Read more

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 แม่สะเรียง สนองนโยบายรัฐฯและรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์ฯเดินหน้า เคร่งแก้ไขปัญหาประชาชนผู้ประสบปัญหาภัยแล้งประปาไม่มีน้ำกินน้ำใช้ บ้านห้วยโป่งเลา อำเภอขุนยวมเป็นที่พอใจอย่างทั่วหน้ากัน

สำนักบริหารพื้นที่อน

Read more

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดโรงงานผลิตหน้ากากอนามัยที่จังหวัดระยอง พร้อมรับมอบหน้ากากอนามัย 1 ล้านชิ้น สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ และแจกจ่ายประชาชน

รองนายกรัฐมนตรี และร

Read more

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน เตือนอย่าหลงเชื่อขบวนการ 18 มงกุฎ เรียกรับเงินกรณีเข้าทำงานบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่

หัวหน้าอุทยานแห่งชาต

Read more

นายอำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ตรวจเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ที่ทำอาหารมาแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก โรคโควิท19

ปราจีนบุรี นายอำเภอศ

Read more

ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ตำรวจภูธรจังหวัดตราด ติวเข้มการประสานเหตุฉุกเฉิน ให้เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยหลักเกาะ สมาคมตราดพุทธสงเคราะห์

ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเ

Read more

(นายสุชาติ ตันเจริญ)นายไพฑูรย์ ทิมกระจ่าง ผอ.รพ.สต.บ้านโป่ง นางกรรณิกา ปริวัฒน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นางเพ็ญศรี หาญกล้าประธาน อสม. รพ.สต.บ้านโป่ง อ.เขาสมิง ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนประชาชน

จังหวัดตราด-ที่ตำบลว

Read more

โครงการ คนไทยไม่ทิ้งกัน อิ่มนี้เพื่อคุณ สู้โควิด-19″ แจกอาหารและถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในเบื้องต้น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา

👨‍✈️👩‍✈️สภ.น้ำโสมภ.จ

Read more

กาฬสินธุ์คลายล็อกเฟส2ยังเข้มห้างสรรพสินค้า บรรยากาศการผ่อนปรนคลายล็อกระยะที่ 2 เจ้าหน้าที่ยังคงลงพื้นที่กำชับให้ผู้ประกอบการและประชาชนปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

กาฬสินธุ์คลายล็อกเฟส

Read more

จังหวัดมุกดาหาร แนะนำให้ห้างสรรพสินค้าและประชาชนใช้แอปไทยชนะ เพื่อช่วยควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร แนะน

Read more

จังหวัดมุกดาหารประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมุกดาหารกรณีโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 (โควิด-19) พร้อมแถลงข่าวแนวทางเปิดห้างสรรพสินค้าตามแนวทางมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 2

จังหวัดมุกดาหารประชุ

Read more

อ.สันทรายร่วมกับ กฟภ.อ.สันทราย **จัดกิจกรรม “สัปดาห์รณรงค์ตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ บริเวณพื้นที่ที่ส่งผลกระทบต่อระบบสายส่งไฟฟ้า พื้นที่อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่”

**อ.สันทรายร่วมกับ ก

Read more

ชาวบ้านรวมตัว วอนขยายเวลาย้ายออก หลังเทศบาลเมืองมาบตาพุด จ.ระยองขอคืนพื้นที่ให้กลับ กนอ .บริเวณทางเท้ารอบชุมชนการเคหะชุมชนมาบตาพุด จังหวัดระยอง

ชาวบ้านรวมตัว วอนขยา

Read more

ตราด/คณะสงฆ์จังหวัดตราด จัดตั้งโรงทานตามพระดำริของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก แจกจ่ายข้าวกล่อง ข้าวสาร น้ำดื่ม ผลไม้และอื่นๆให้กับหน่วยงานในพื้นที่อําเภอคลองใหญ่ 10 กว่าหน่วยงานนําไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก COVID – 19

ตราด/คณะสงฆ์จังหวัดต

Read more

ดูแลทั่วถึง !! หมอเสือ ออกโรง ” เบาหวาน เจอกัน ” บุกเขาตาโล พัทยา ช่วยผู้ป่วยเบาหวาน แผลขั้นวิกฤษ นายกเมืองพัทยาพร้อมคุณนาย วักกระเป๋าส่วนตัว ดูแลเต็มที่

ดูแลทั่วถึง !! หมอเส

Read more

กาฬสินธุ์ปิดป่าภูพานไล่ล่าแก๊งยาบ้าชิงรถตำรวจ ประกาศจับตายหากต่อสู้ เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์สนธิ กำลังกับสภ.เขาวง ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร ตำรวจตะเวนชายแดน และพื้นที่ใกล้เคียงกว่า 100 นาย

กาฬสินธุ์ปิดป่าภูพาน

Read more

ศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินและศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดมุกดาหารจัดประชุมและแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน เพื่อรายงานสถานการณ์ และความคืบหน้าการช่วยเหลือประชาชน

ศูนย์บริหารราชการในส

Read more

นายกิตติธัช ไชยอรรถ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์รองประธานสภาผู้แทนราษฏร คนที่หนึ่ง (นายสุชาติ ตันเจริญ)นางชลนิภา มิฟองฟู ผอ.รพ.สต.ตำบลสะตอ นางปรียานุช สวัสดิมงคลพยาบาลวิชาชีพรพ.สต.ตำบลสะตอ พร้อมด้วย อสม. ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนประชาชน

จังหวัดตราด-ที่ตำบลส

Read more

ชุดสืบสวน สภ.น้ำโสม ทำการจับกุมผู้ต้องหา จำนวน ๒ ราย ๒ คน ๑)นายคณิตชัย ขอสงวนนามสกุล ราษฎรบ้านโพน หมู่ที่ ๔ ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จว.อุดรธานี พร้อมด้วยของกลาง

วันที่ ๑๓ พ.ค. ๒๕๖๓

Read more

ก.แรงงาน ผุด ‘ตู้แรงงานปันสุข’ บรรเทาความเดือดร้อนจากวิกฤติ COVID-19 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ห่วงใยประชาชน จัดทำตู้ ‘แรงงานปันสุข’ ร่วมบรรเทาความเดือดร้อนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19

ก.แรงงาน ผุด ‘ตู้แรง

Read more

นายกิตติธัช ไชยอรรถ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์รองประธานสภาผู้แทนราษฏร คนที่หนึ่ง (นายสุชาติ ตันเจริญ) นายธรรมศักดิ์ กำเนิดสินธุ์ ผอ รพ สต บ้านปลายคลอง นางนิสยา จุลมาศ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.3 ได้ลงพื้นที่ และ เยี่ยมเยียนประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวังกระแจะจังหวัดตราด

จังหวัดตราด-วังกระแจ

Read more

ฉก.ทพ.36 จัด กพ.จิตอาสาฯ,นายสิบพยาบาล,ช่างตัดผม, รวม 4 นาย โดยใช้ จยย.จำนวน 2 คัน เข้าปฏิบัติงาน ปจว./ปชส.เพื่อช่วยเหลือ ปชช.ในพื้นที่ บ.ป่าเหว

เมื่อ 12 พ.ค.63 ,090

Read more

ในนามสถานีตำรวจภูธรขลุง ขอขอบพระคุณ พี่ธวัชชัย พงศ์ไพโรจน์กรรมการผู้จัดการบริษัท ไพโรจน์(ทั่งซังฮะ)จำกัด เจ้าของผลิตภัณฑ์ทิพรส ที่ได้สนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ข้าราชการตำรวจและครอบครัว มาณ.โอกาสนี้

ในนามสถานีตำรวจภูธรข

Read more