ราชบุรี/ประมงจังหวัดราชบุรีปล่อยปลาวันประมงแห่งชาติ

ราชบุรี/ประมงจังหวัดราชบุรีปล่อยปลาวันประมงแห่งชาติ

เมื่อวันที่13กันยายน2562นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานนายชนินทร์ แสงรุ่งเรือง ประมงจังหวัดราชบุรี กล่าวรายงานวันที่ 21 กันยายนของทุกปี เป็นวันประมงแห่งชาติ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้สามารถนำมาใช้ได้อย่างยั่งยืน กรมประมงจึงได้มอบหมายให้ทุกจังหวัดจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรีได้กำหนดจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวัน “ประมงแห่งชาติ” ประจำปี 2562 ระดับจังหวัดท่าน้ำวัดบางลี่เจริญธรรมตำบลโคกหม้อ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

สุพจน์.วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน