รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ประธานพิธีส่งตัวนักกีฬาร่วมการแข่งขัน “นครแม่สอด อากาซาเกมส์” ณ โดมฟุตซอล สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่

รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ประธานพิธีส่งตัวนักกีฬาร่วมการแข่งขัน “นครแม่สอด อากาซาเกมส์” ณ โดมฟุตซอล สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่

วันที่ 15 ตุลาคม 2562 ณ โดมฟุตซอล สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีส่งตัวนักกีฬาตัวแทนเทศบาลนครเชียงใหม่ จำนวน 163 คน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 รอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562 “นครแม่สอด อากาซาเกมส์” ซึ่งจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 17 – 26 ตุลาคม 2562 ณ สนามกีฬาภายในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก.

ทรงวุฒิ ทับทอง