วันศุกร์ ที่ 10 เดือนกรกฎาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ราชบุรี/เปิดงานโครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่เนื่องในวัน”สังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย”ปี2562

ราชบุรี/เปิดงานโครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่เนื่องในวัน”สังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย”ปี2562

เมื่อวันที่31ตุลาคม2562ณหอประชุมเทศบาลเมืองราชบุรีนายชยาวุธ จันทรผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานเปิดงานพร้อมนายโกมล ตันติวรนุกูล ประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรีกล่าวรายงานมีนางชื่นจิตร คุปต์กาญจนากุล พัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรีพร้อมคณะให้การต้อนรับกล่าวว่าเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรม เนื่องในวัน”สังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย”ปี2562ขึ้นทุกปีเพื่อชวนหน่วยงานภาครัฐ.เอกชน.และอาสาสมัคร.จัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีผู้ทรงเป็น”พระมารดาแห่งการสังคมสงเคราะห์ไทย”ของปวงชนชาวไทยทั้งประเทศพร้อมมอบถุงเครื่องอุปโภค-บริโภคให้กับครอบครัวที่ประสพความเดือดร้อนจำนวน300ครอบครัว.บริการตัดผม.แนะนำอาชีพแก่ผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน