วันพุธ ที่ 15 เดือนกรกฎาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ป.ป.ช.อยุธยา นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปรับฐานความคิด สร้างการมีส่วนร่วม นำไปสู่การป้องกันการทุจริตเชิงรุก เพื่อให้อยุธยาเป็นจังหวัดโปร่งใส

ป.ป.ช.อยุธยา นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปรับฐานความคิด สร้างการมีส่วนร่วม นำไปสู่การป้องกันการทุจริตเชิงรุก เพื่อให้อยุธยาเป็นจังหวัดโปร่งใส

วันที่16 ธ.ค.62 ที่โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ นายพายัพ คชพลายุกต์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและวางแผนการดำเนินโครงการ STRONG -จิตพอเพียงต้านทุจริต” และการประชุมคณะกรรมการชมรม STRONG -จิตพอเพียงต้านทุจริต” ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563

นายพายัพ คชพลายุกต์ กล่าวว่า  โครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต เป็นโครงการที่ ป.ป.ช. ให้ความสำคัญในการป้องกันการทุจริตเชิงรุก โดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ปรับฐานความคิด สร้างการมีส่วนร่วมของสังคม  ให้บุคคล ชุมชน และองค์กรมีจิตพอเพียงต้านทุจริต  ภายใต้กรอบแนวคิด STRONG จนพัฒนาเป็นวัฒนธรรมต้านทุจริต   ทั้งนี้ ได้ดำเนินการครบทุกจังหวัดทั่วประเทศ  ซึ่งจะมีโค้ช STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต เป็นที่ปรึกษา คอยแนะนำชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต

ส่วนชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จะมีคณะกรรมการ บริหารชมรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และมีสมาชิกชมรม ที่มีคุณสมบัติ เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เข้าใจงานป้องกันและต้านการทุจริต เป็นผู้ประพฤติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ มีความมุ่งมั่นที่จะร่วมทำกิจกรรม  พร้อมขยายผลสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ล่าสุด โครงการ STRONG -จิตพอเพียงต้านทุจริตของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีองค์ประกอบครบสมบูรณ์แล้ว มีทุกภาคส่วนเข้าร่วมเป็นเครือข่ายเกือบ 200 คน ซึ่งจากนี้ไปเตรียมลงพื้นที่สอดส่องกลุ่มเป้าหมายและเป็นกลุ่มเสี่ยง

ภาพข่าว//สุนทร สอนแสนสุข//ผู้สื่อข่าวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา