พลเอก จีระศักดิ์ ชมประสพ ประชุมร่วมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเกี่ยวกับการพิจารณาศึกษายุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ

วันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมน้ำปิง ชั้น 4 อาคารจุฑามาศ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ คณะอนุกรรมาธิการด้านทรัพยากรธรรมชาติทางบก
ในคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา

นำโดย พลเอก จีระศักดิ์ ชมประสพ ประชุมร่วมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเกี่ยวกับการพิจารณาศึกษายุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ โดยมี นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และผู้บริหาร ให้การต้อนรับ

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน