วันพุธ ที่ 8 เดือนเมษายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่ศึกษาดูงานระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเมืองหัวหิน

วันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 นาฬิกา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง นำโดย นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่ศึกษาดูงานระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเมืองหัวหิน

ณ ซอยหัวหิน 102 โดยมี นายมนตรี ชูภู่ รองนายกเทศบาลเมืองหัวหิน นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน นายบุญเทียน จันสุข ผู้อำนวยการสำนักการช่าง เทศบาลเมืองหัวหิน และนางสาวมาดี รักษา หัวหน้าฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ กองช่างสุขาภิบาล เทศบาลเมืองหัวหิน ให้การต้อนรับ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเมืองหัวหิน

โอกาสนี้ สมาชิกวุฒิสภาได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพน้ำ โดยจัดทำเป็นแผนแม่บท (Master Plan) ในการจัดการปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง และน้ำเสีย เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน