วันพุธ ที่ 23 เดือนกันยายน คศ.2020

เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก ออกตรวจคัดกรองวัดไข้ แก่ผู้ที่มาสอบ กศน.ในเขตจังหวัดพิษณุโลก เพื่อป้องกันไวรัสโควิด-19

เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก ออกตรวจคัดกรองวัดไข้ แก่ผู้ที่มาสอบ กศน.ในเขตจังหวัดพิษณุโลก เพื่อป้องกันไวรัสโควิด-19

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2563 ได้มีผู้ที่เข้ารับศึกษา จากสำนักการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดพิษณุโลก จำนวนกว่า 200 คน ได้เดินทางมาสอบปลายภาคเรียน หลังมีการแบ่งผู้สอบไปยังโรงเรียนต่าง ๆ ในจำนวนที่ใกล้เคียงกันแล้วหลายโรงเรียน ซึ่งมีทั้งพลเรือนและทหารกองประจำการจาก กองบิน 46 และ กองทัพภาคที่ 3 ที่ส่วนใหญ่ได้สวมหน้ากากอนามัย เดินแถวเพื่อมาสอบตามปกติ และที่สำคัญคณะกรรมการดำเนินการสอบครั้งนี้ ได้กำหนดให้ทุกคนก็ต้องผ่านจุดคัดกรอง ทั้งการวัดอุณหภูมิในร่างกาย และแสต๊มป์สัญลักษณ์ว่าได้ผ่านจุดคัดกรองนี้แล้ว ก็จะสามารถเข้าห้องสอบได้ หากไม่ผ่านก็จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ ซึ่งหมายรวมถึงครูที่ควบคุมการสอบ และเจ้าหน้าที่ทุกคน ก็ต้องสวมหน้ากากอนามัย และผ่านจุดคัดกรองนี้เช่นกัน โดยมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก มาบริการตรวจวัดอุณหภูมิในร่างกาย และแนะนำการปฏิบัติตัวแก่ผู้มาสอบ ซึ่งถือว่าเป็นมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 ที่เข้มข้นมากขึ้นของจังหวัดพิษณุโลก…… ที่โรงเรียนจ่านกร้อง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก