วันพุธ ที่ 8 เดือนเมษายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

นายอำพล จินดาวัฒนะ สมาชิกวุฒิสภา เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจแรงงานไทยที่กลับจากประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งอยู่ระหว่างการกักกันตัวเองที่บ้าน (home quarantine) เพื่อสังเกตอาการให้พ้นระยะฟักตัวของเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นเวลา 14 วัน

วันที่ 14 มีนาคม 2563 นายอำพล จินดาวัฒนะ สมาชิกวุฒิสภา เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจแรงงานไทยที่กลับจากประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งอยู่ระหว่างการกักกันตัวเองที่บ้าน (home quarantine) เพื่อสังเกตอาการให้พ้นระยะฟักตัวของเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นเวลา 14 วัน

จากนั้น รับทราบสถานการณ์และการทำงานของทีมงานในพื้นที่ โดยมี นายแพทย์วชิระ บถพิบูลย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูล โอกาสนี้ ได้ปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ทำให้เห็นว่าจังหวัดชัยภูมิและทีมงานในพื้นที่ทุกระดับทำงานได้ดีมาก โดยได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านในชุมชนและแรงงานไทยทุกคนเป็นอย่างดี ทำให้คนในพื้นที่ได้เรียนรู้เรื่องเชื้อไวรัสโควิด-19 ไปพร้อมกันอย่างไม่ตื่นตระหนก

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน