วันอาทิตย์ ที่ 5 เดือนเมษายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

จังหวัดร้อยเอ็ดรับมอบแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ ตามโครงการกลุ่มมิตรผลร่วมสู้ภัยไวรัสโคโรนา COVID-19

จังหวัดร้อยเอ็ดรับมอบแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ ตามโครงการกลุ่มมิตรผลร่วมสู้ภัยไวรัสโคโรนา COVID-19

วันนี้ (17 มีนาคม 2563) เวลา 13.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด และนายแพทย์ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด รับมอบแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อจากผู้บริหารบริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จำกัด สาขากาฬสินธุ์ จำนวน 1,500 ลิตร ตามโครงการกลุ่มมิตรผลร่วมสู้ภัยไวรัสโคโรนา (COVID-19) ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

///
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด
ศรีไพร ทูลธรรม รายงาน