วันอาทิตย์ ที่ 5 เดือนเมษายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

เชียงราย ท่าขี้เหล็ก จับมือเมียนมาเพื่อแก้ไขปัญหากลุ่มหมอกควันและไวรัสโควิด 19

เชียงราย ท่าขี้เหล็ก จับมือเมียนมาเพื่อแก้ไขปัญหากลุ่มหมอกควันและไวรัสโควิด 19

เมื่อวันี่ 17 มีนาคม 253 เวลา 15.30 น. ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รอง ผวจ.เชียงราย/รอง ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน จว.ช.ร.,พ.อ.สุพรรณ ร้อยพุทธ รอง เสธ.กกล.พ.อ.พศิน
แสงคำ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท.),นายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอแม่สาย/ผอ.ศอ.จอส.
พระราชทานอ.แม่สายพร้อมด้วย ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ได้เดินทางไปกลางสะพานด่านพรมแดนไทย-เมียนมา แห่งที่ 1 อำเภอแม่สาย เข้ายื่นบันทึกข้อตกลงต่อนายหม่องหม่องไหน่ รอง ผวจ.ท่าขี้เหล็ก สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่า ขอความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน โดยขอให้หยุดการเผาป่าในพื้นที่ฝั่งเมียนมา ซึ่งลมได้พัดหมอกควันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จำนวนมาก ลอยเข้ามาปกคลุมท้องฟ้าพื้นที่จังหูวัดเชียงรายต่อเนื่องมาหลายวัน โดยฝ่ายไทยเสนอให้เจ้าหน้าที่กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน ภาคเหนือ กองทัพภาคที่3 ที่มีที่ตั้งส่วนแยกที่ อำเภอแม่สาย และชุดเหยี่ยวไฟป่าไม้ พร้อมให้ความช่วยเหลือ ในการวางแผนป้องกันการเผาป่า การดับไฟป่า หากทางการเมียนมาร้องขอให้ช่วย ซึ่งทางการฝ่ายเมียนมาได้ตอบรับและยินดีจะร่วมมือกันวางแผน ดำเนินการสกัดกั้นการเผาป่าโดยเร็ว เพื่อลดผลกระทบทางสังคม เศรษฐกิจ การค้า และการท่องเที่ยวชายแดนทั้ง 2 ประเทศ

จากนั้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่าขี้เหล็ก พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง 2 จังหวัด ได้ใช้รถดับเพลิง ทำการฉีดน้ำพ่นขึ้นอากาศ เปิดกิจกรรมความร่วมมือฯ บริเวณหน้าด่านพรมแดน ย่านการค้าไปตามถนนพหลโยธิน ถึงหน้ามูลนิธิกวงเม้ง เป็นระยะทางยาว 2 กม.เพื่อลดฝุ่นละออง และสร้างความชุ่มชื่นในอากาศบนความร่วมมือและมิตรภาพอันมั่นคงและยืนยาวต่อไป