วันอาทิตย์ ที่ 5 เดือนเมษายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สตูล เทศบาลตำบลคลองขุด จ.สตูล จัดกิจกรรมรณรงค์ Big Cleaning Day ร่วมใจต้านภัยโควิด-19 ให้บุคลากรในสังกัดร่วมกันทำความสะอาด เน้นการเช็ดล้างทำความสะอาดบริเวณจุดสัมผัสร่วม

สตูล เทศบาลตำบลคลองขุด จ.สตูล จัดกิจกรรมรณรงค์ Big Cleaning Day ร่วมใจต้านภัยโควิด-19 ให้บุคลากรในสังกัดร่วมกันทำความสะอาด เน้นการเช็ดล้างทำความสะอาดบริเวณจุดสัมผัสร่วม

ที่สำนักงานเทศบาลตำบลคลองขุด อ.เมือง จ.สตูล จัดกิจกรรมณรงค์ Big Cleaning Day ร่วมใจต้านภัย COVID-19 โดยมี นายนันต์ ปิริยะ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลคลองขุด พร้อมด้วย นายสุชาติ บริรักษ์กิจดำรง รองปลัดเทศบาลตำบลคลองขุด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมสวมใส่ชุดจิตอาสาฯ รณรงค์ทำความสะอาดบริเวณต่างๆ ภายในอาคารของสำนักงานเทศบาลตำบลคลองขุด โดยให้บุคลากรในแต่ละกองร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ที่รับผิดชอบ กิจกรรม 5 ส เน้นการเช็ดล้างทำความสะอาดบริเวณจุดสัมผัสร่วม เช่น บันได กลอนประตู ลูกบิด หน้าต่าง โต๊ะทำงาน โทรศัพท์ เครื่องถ่ายเอกสาร ห้องน้ำ เป็นต้น

พร้อมกันนี้ นายนันต์ ปิริยะ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี ยังได้มอบนโยบายแก่บุคลากรในสำนักงานให้ตระหนักรู้และรับมือกับสถานการณ์ COVID-19 ประกอบด้วย 1) ติดตาม คือการติดตามสถานการณ์ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 2) ไตร่ตรอง คือการตระหนักแต่ไม่ตระหนก พิจารณารับข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 3) เตรียมการ คือการเตรียมความพร้อม มาตรการการรับมือ โดยยึดหลักกินร้อน ใช้ช้อนกลาง หมั่นล้างมือ และสวมหน้ากากอนามัยเมื่อไอ หรือจาม หรือเมื่อต้องอยู่ในชุมชนคนหมู่มาก พร้อมประชาสัมพันธ์ข้อมูลแนะนำวิธีการป้องกันตนเอง เพื่อให้สำนักงานเทศบาลตำบลคลองขุด ในฐานะหน่วยงานของรัฐ ที่ให้บริการประชาชน เป็นหน่วยงานที่มีความปลอดภัยจากเชื้อไวรัส COVID-19

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล