วันอังคาร ที่ 7 เดือนเมษายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 จัดชุดบรรเทาสาธารณภัย พร้อมรถบรรทุกน้ำ ทำการฉีดพ่นละอองน้ำ ในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน และบริเวณ วัดปงอ้อ

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 จัดชุดบรรเทาสาธารณภัย พร้อมรถบรรทุกน้ำ ทำการฉีดพ่นละอองน้ำ ในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน และบริเวณ วัดปงอ้อ บ.ปงอ้อ ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย

*******************
เมื่อ 18 มี.ค. 63 ฉก.ทพ.31 จัดชุดบรรเทาสาธารณภัย พร้อมรถบรรทุกน้ำ ทำการฉีดพ่นละอองน้ำ ในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน และบริเวณ วัดปงอ้อ บ.ปงอ้อ ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย เพื่อลดค่าฝุ่นละอองในอากาศ PM 2.5