วันพฤหัสบดี ที่ 2 เดือนกรกฎาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

COVID-19 กอ.รมน.จวพิษณุโลก สถานีรถไฟพิษณุโลก ร่วมกับ จิตอาสาพระราชทานจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด พร้อม ภาครัฐ และเอกชน ช่วยกันทำความสะอาดสถานีรถไฟพิษณุโลก รถสามล้อทัวร์เมืองสองแคว ให้ปลอดภัยจาก ไวรัสโควิด-19 หลังจากที่ได้รับโดยสารนักท่องเที่ยวจากนานาชาติที่มาทัวร์เมืองพิษณุโลกมานาน

COVID-19 กอ.รมน.จวพิษณุโลก สถานีรถไฟพิษณุโลก ร่วมกับ จิตอาสาพระราชทานจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด พร้อม ภาครัฐ และเอกชน ช่วยกันทำความสะอาดสถานีรถไฟพิษณุโลก รถสามล้อทัวร์เมืองสองแคว ให้ปลอดภัยจาก ไวรัสโควิด-19 หลังจากที่ได้รับโดยสารนักท่องเที่ยวจากนานาชาติที่มาทัวร์เมืองพิษณุโลกมานาน

สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ยังคงแพร่กระจายไปหลายประเทศทั่วโลก จนทำให้มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้หลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยต้องมีมาตรการคุมเข้มการคัดกรอง เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งสื่อสารความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม โดยเฉพาะเมื่อต้องใช้บริการขนส่งสาธารณะที่มีผู้คนจำนวนมาก ต้องมีการป้องกันที่ตนเองที่ดี ซึ่งสถานีรถไฟพิษณุโลก ถือเป็นขนส่งสาธารณะที่เป็นแหล่งรวมของประชาชนจากหลายพื้นที่ จึงต้องเน้นย้ำความสำคัญในการเฝ้าระวังด้านสุขภาพให้กับผู้ใช้บริการ

“สถานีรถไฟพิษณุโลก ร่วมกับ จิตอาสาพระราชทานจังหวัดพิษณุโลก , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก , โรงพยาบาลพุทธชินราช และภาคีเครือข่ายสุขภาพ ลงพื้นที่สถานีรถไฟพิษณุโลก ในครั้งนี้ เพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนและ ผู้ที่ปฏิบัติงานภายในสถานีและโบ้กี้รถไฟให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความสะอาด ปลอดภัย โดยเฉพาะจุดเสี่ยง ที่ต้องเน้นย้ำ แบ่งเป็นส่วนที่ 1 อาคารสถานีผู้โดยสาร และขบวนรถ ให้ปฏิบัติดังนี้ 1) ทำความสะอาดยานพาหนะ ทุกรอบที่ให้บริการหลังมีการให้บริการ เน้นการเช็ดทำความสะอาดที่มีการสัมผัสบ่อยๆ เช่น ราวจับ ที่นั่ง กระจกภายในตู้โบกี้ เป็นต้น โดยทำความสะอาดด้วยน้ำผงซักฟอกหรือน้ำยาทำความสะอาดทั่วไป 2) กรณีที่มีตู้นอนและมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวก เช่น ผ้าห่ม ปลอกหมอน ต้องเปลี่ยนทุกรอบที่ให้บริการ และนำไปซักให้สะอาด และ 3) เน้นทำความสะอาด 7 จุดเสี่ยงปนเปื้อนเชื้อโรคในห้องส้วม ได้แก่ ที่จับสายฉีดชำระ บริเวณพื้นห้องส้วม ที่รองนั่งโถส้วม ที่กดโถส้วม โถปัสสาวะ ที่เปิดก๊อกอ่างล้างมือ และกลอนประตูหรือลูกบิด และส่วนที่ 2 ผู้ปฏิบัติงาน ให้เพิ่มความตระหนักแก่พนักงานทำความสะอาด โดยสวมหน้ากากผ้าและถุงมือยางขณะปฏิบัติงาน เพื่อลดความเสี่ยงปนเปื้อนเชื้อโรค”

ด้าน นาย ขจรเกียรติ แพงศรี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก ได้นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย ทีมเภสัชกรจากร้านขายยาสหภัณฑ์เภสัช ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพิษณุโลก และตำรวจท่องเที่ยว ลงพื้นที่ลานจอดรถสามล้อทัวร์ หน้าโรงแรมท๊อปแลนด์พิษณุโลก เพื่อแจกหน้ากากอนามัยแก่สารถีขี่สามล้อทุกคน ให้สวมหน้ากากอนามัยทุกคนเมื่อรับนักท่องเที่ยวชาวท่องชาติทัวร์รอบเมือง พร้อมกันนั้นยังนำน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ทำการฉีดพ่น และชุบผ้าเช็ดทำความสะอาด โดยเฉพาะตรงจุดที่นั่งสำหรับผู้โดยสาร และส่วนอื่น ๆ ของรถสามล้อด้วย ซึ่งวันนี้ได้เตรียมรับนักท่องเที่ยวเพื่อทัวร์เมืองพิษณุโลกอีก แต่ก็เริ่มมีประมาณที่น้องลงไปมากกว่าแต่ก่อนถึง 30-40 เปอร์เซ็นต์ โดยได้รับความอนุเคราะห์หน้ากากอนามัย และผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อจาก”ร้านขายยาสหภัณฑ์เภสัช”