วันพฤหัสบดี ที่ 2 เดือนกรกฎาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

Work & Protect โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก Open Lap อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมความรู้ผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ สู้ Covid-19

Work & Protect โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก Open Lap อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมความรู้ผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ สู้ Covid-19

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 พันเอก สมัย ขำพันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก มอบหมายให้ แผนกเภสัชกรรม โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก อบรมเชิงปฏิบัติการและให้ความรู้ในการผลิตแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ที่มีแอลกอฮอล์มากกว่า 70% ให้กับกำลังพลโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก

โดยมีการให้ความรู้ และสอนการผลิตแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ที่ใช้แอลกอฮอล์มากกว่า 70% เนื่องจากอยู่ในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา Covid-19 อีกทั้งแอลกอฮอล์เจลกำลังขาดแคลน มีราคาที่สูง นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันผลิตแอลกอฮอล์เจลล้างมือเป็นจำนวนมาก เพื่อแจกจ่ายให้กับกำลังพลของโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก และแจกประชาชนที่มาใช้บริการภายในโรงพยาบาลอีกด้วย เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจ่ายของเชื้อโรค และเป็นการเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังการเกิดโรคดังกล่าว

#Covid19 #เราต้องรอดจากโควิด #เคียงข้างประชาชน #เราจะผ่านพ้นมันไปด้วยกัน
#ไม่ทิ้งกัน
#เดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยี
#นวัตกรรมด้านสาธารณสุขที่เป็นเลิศ