วันอาทิตย์ ที่ 5 เดือนเมษายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

มาเลเซียส่ง ตชด.ตรึงพรมแดนสุไหงโก-ลกหลังปิดประเทศ14วันสกัดโควิด19

นราธิวาส/ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

มาเลเซียส่ง ตชด.ตรึงพรมแดนสุไหงโก-ลกหลังปิดประเทศ14วันสกัดโควิด19

รายงานข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกรณีประเทศมาเลเซีย สั่งปิดประเทศเป็นเวลา 14 วัน ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด 19 เป็นวันแรก จากการตระเวนตรวจสอบที่บริเวณด่านพรมแดน อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส พบว่า บรรยากาศโดยภาพรวมมีความเงียบเหงากลายสภาพคล้ายเป็นด่านร้าง โดยเฉพาะช่องทางเข้าไปยังประเทศมาเลเซีย ก็มีชาวมาเลเซียบางส่วนที่ตกค้างรีบเดินทางเข้าประเทศในวันนี้แต่บางตา ส่วนชาวไทยร้อยละ 90 ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ก็ได้ทยอยเดินทางเข้าประเทศแต่ก็บางตา เมื่อเปรียบเทียบกับวานนี้ที่มีชาวไทยเดินทางเข้าประเทศ และได้ผ่านกระบวนการคัดกรองโรค มีถึงจำนวน 4,015 คน จากสัดส่วนสถิติที่ได้ขออนุญาตเข้าไปทำงานในรัฐต่างๆของประเทศมาเลเซีย มีมากถึงกว่า 100,000 คน

และจากมาตรการประเทศมาเลเซีย ได้ประกาศใช้กฎเหล็กปิดประเทศตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มี.ค. 63 เป็นเวลา 14 วันนั้น ทางประเทศมาเลเซียได้จัดส่งกำลังพบจากหน่วย PGA หรือ ตำรวจตระเวนชายแดนที่ประจำการจากเมืองกวนตัว รัฐปาหัง มาปฏิบัติหน้าที่ที่บริเวณด่านพรมแดน และช่องทางข้ามธรรมชาติรวมทั้งจุดผ่อนปรน ทั้ง 13 จุด ที่ริมแม่น้ำสุไหงโก-ลก แทนเจ้าหน้าที่ทหารชุดเฝ้าตรวจชายแดนชุดเดิม ที่อาจจะมีความสัมพันธ์เป็นการส่วนตัวกับประชาชนแนวชายแดนทั้ง 2 ฟากฝั่ง ที่อาจจะมีการอนุโลมซึ่งเป็นเรื่องที่สุ่มเสี่ยงการแพร่ระบาดของโลก

ซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังพลจากหน่วยPGA ที่ถูกส่งตัวมาปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนในครั้งนี้ จะมีความเข้มงวดไม่อนุญาตให้ชาวมาเลเซียเดินทางออกนอกประเทศทุกกรณี และชาวมาเลเซียที่ตกค้างเดินเข้าประเทศในวันนี้ จะถูกคัดกรองโรคเป็นรายบุคคลอย่างละเอียด จากหน่วยแพทย์ที่ถูกส่งตัวมาปฏิบัติหน้าที่บริเวณด่านพรมแดน พร้อมจัดทำประวัติเช่นเดียวกับประเทศไทย และห้ามไม่ให้บุคคลที่ไม่ใช่เป็นชาวมาเลเซียเข้าประเทศโดยเด็ดขาดในทุกกรณี

นอกจากนี้ผู้สื่อข่าวได้ตระเวนตรวจสอบที่ตลาดสดเก็นติ้ง เขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ซึ่งเป็นศูนย์การค้าพืชผักผลไม้แนวชายแดน ที่มีการซื้อขายระหว่างกันมายาวนาน และเป็นรายได้หลักเข้าประเทศ พบว่า ในวันนี้มีความเงียบเหงา หลังประเทศมาเลเซีย ใช้มาตรการกฎเหล็กปิดประเทศวันนี้เป็นวันแรก และจากการสุ่มสอบถามแม่ค้าที่จำหน่ายผลไม้รายหนึ่ง ทราบว่าหากประเทศมาเลเซียใช้มาตรการปิดประเทศเพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด 19 ก็ถือว่าเป็นการซ้ำเติมเศรษฐกิจให้กลับทรุดหนักลงไปอีก