วันอังคาร ที่ 7 เดือนเมษายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ร้อยเอ็ด แถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำวันพุธที่ 18 มีนาคม 2563

ร้อยเอ็ด แถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำวันพุธที่ 18 มีนาคม 2563

นายวันชัยคงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดร้อยเอ็ด
แถลงข่าว สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำวันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 จังหวัดร้อยเอ็ดพบผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 1 รายซึ่งเป็นรายแรกของจังหวัดร้อยเอ็ด ติดเชื้อมาจากสนามมวยในกรุงเทพมหานคร ส่วนผู้เข้าเกณฑ์ตรวจหาเชื้อโควิด-19 จำนวน 37 รายตรวจแล้วไม่พบเชื้อทุกราย
.
ข้อมูลการติดตามผู้เดินทางมาจากพื้นที่เขตติดโรคติดต่ออันตราย (จีนเกาหลีใต้อิตาลีอิหร่าน) (ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์-15 มีนาคม 2563) มีผู้แยกกักกันตัวเองที่บ้านพัก (Home Quarantine) จำนวน 83 คนติดตามเฝ้าระวังครบ 14 วันจำนวน 55 คนและอยู่ในระหว่างติดตามยังไม่ครบ 14 วันจำนวน 28 คน
.
ส่วนการติดตามผู้เดินทางมาจากพื้นที่ระบาดต่อเนื่อง 11 ประเทศ (ฝรั่งเศส สเปน อเมริกา สวิสเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ ญี่ปุ่น เดนมาร์ก เนเธอร์แลนด์ สวีเดน อังกฤษ เยอรมนี) คุมไว้สังเกตอาการที่บ้านพัก (Home Quarantine) จำนวน 155 คนติดตามครบ 14 วัน 106 คน อยู่ระหว่างติดตามยังไม่ครบ 14 วันจำนวน 49 คน

.
ขอความร่วมมือให้ประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยผู้ที่เดินทางกลับจากพื้นที่มีการระบาดของโรคให้กักตัวเองที่บ้านให้ครบ 14 วัน แยกของใช้ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเพื่อไม่ให้แพร่เชื้อให้คนในครอบครัว อยู่ห่างกันอย่างน้อย 2 เมตรรวมทั้งงดกิจกรรมทางสังคม
.
คำแนะนำสำหรับประชาชนจากพื้นที่เสี่ยงโรคขอ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยผู้ที่เดินทางกลับจากพื้นที่มีการระบาดของโรคขอให้กักกันตัวเองที่บ้านให้ครบ 14 วันแยกของใช้ส่วนตัว สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เพื่อไม่ให้แพร่เชื้อให้คนในครอบครัว งดกิจกรรมทางสังคม หากมีไข้ร่วมกับอาการไอเจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ ให้รีบไปพบแพทย์และแจ้งประวัติการเดินทาง
.
ส่วนประชาชนทั่วไปขอให้หมั่นล้างมือบ่อย ๆ สวมหน้ากากอนามัย ไม่ไปในที่มีคนแออัดหากมีไข้ร่วมกับอาการทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่นไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อย ให้รีบพบแพทย์ทันที พร้อมแจ้งประวัติการเดินทาง / ประวัติความเสี่ยง เพื่อเข้าสู่ระบบการตรวจวินิจฉัย การรักษา และเฝ้าระวังควบคุมโรคไม่ให้แพร่กระจายในวงกว้าง
.
-ผู้ป่วยเพศชายอายุ 36-
การดำเนินงานในขณะนี้ หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ ได้ดำเนินการค้นหาและติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเข้ามารับการตรวจร่างกาย และเก็บตัวอย่างตรวจหาเชื้อโคโรนาไวรัส ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น (อยู่ระหว่างการตรวจ)

.
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข จังหวัดร้อยเอ็ด.