วันอาทิตย์ ที่ 5 เดือนเมษายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

อบจ.มุกดาหารร่วมแรงร่วมใจทำความสะอาดสำนักงาน

อบจ.มุกดาหารร่วมแรงร่วมใจทำความสะอาดสำนักงาน
มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ได้สั่งการให้ข้าราชการ พนักงาน

ในสังกัด อบจ.มุกดาหาร ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณอาคารสำนักงานทั้งภายในและภายนอกสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารหรือสถานที่ที่มีประชาชนมาใช้บริการ เพื่อลดการสะสมของเชื้อโรคต่างๆ ลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดและการกระจายของเชื้อโรคให้เกิดความสะอาด ปลอดภัยต่อสุขภาพของเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้มารับบริการ โดยกิจกรรมได้ร่วมกันทำความสะอาดห้องทำงาน พื้น ประตู หน้าต่าง บันไดทางขึ้น-ลง ด้านหน้า พร้อมทั้งบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงาน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177