วันอังคาร ที่ 7 เดือนเมษายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ร้อยเอ็ด..จัดพิธีลงนาม (MOU) โครงการก่อสร้างระบบเคเบิลใต้ดินพื้นที่เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด..จัดพิธีลงนาม (MOU) โครงการก่อสร้างระบบเคเบิลใต้ดินพื้นที่เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

วานนี้ (วันที่ 19 มีนาคม 2563) นายปิยพจน์ รุธิรโก รองผู้ว่าการก่อสร้างและบริหารโครงการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานในพิธีเพื่อร่วมลงนาม (MOU) โครงการก่อสร้างระบบเคเบิลใต้ดินพื้นที่เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด นายสมลักษณ์ กิ่งมาลา รองผู้ว่าการการไฟฟ้า ภาค 2 ณ โรงแรมเพชรรัตน์ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
ดร.มงคล ตรีกิจจานนท์ ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าเขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า โครงการก่อสร้างระบบเคเบิลใต้ดินพื้นที่เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดในวันนี้ดำเนินการภายใต้ภารกิจของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งดำเนินการให้บริการด้านพลังงานไฟฟ้า

และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการองลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจทั้งด้านคุณภาพและบริการ อีกทั้ง ยังมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่จะทำให้ระบบไฟฟ้ามีความปลอดภัย และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ร่วมมือกับเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ดำเนินโครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดินในพื้นที่เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โดยดำเนินการก่อสร้างบริเวณถนนรอบบึงพลาญชัยระยะทาง 1.5 วงจรกิโลเมตร เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างด้านระบบงานโยธาประมาณ 17 ล้านบาท และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างด้านระบบไฟฟ้า ประมาณ 20 ล้านบาท รวมงบประมาณในการดำเนินการ 37 ล้านบาท