วันอังคาร ที่ 7 เดือนเมษายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย แจ้งปฏิทินข่าว นัดหมาย และเชิญร่วมทำข่าว วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563

☆🎀🦋 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
แจ้งปฏิทินข่าว นัดหมาย และเชิญร่วมทำข่าว
วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563

เวลา 09.00 น. สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามและต่ออายุหนังสืออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์ ชาเชียงราย ที่สวนชาดอยตุง อำเภอแม่ฟ้าหลวง

เวลา 10.00 น. พิธีสวดพระพุทธมนต์ ทอดผ้าไตรบังสุกุล ถวายไทยธรรม ถว่ยภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ สามเณร ในพิธีบำเพ็ญกุศลสรีระสังขาร พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทสฺสโน ป.ธ.6) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว และอดีตเจ้าคณะภาค 6 อดีตหัวหน้าพระธรรมทูตสายที่ 4 ที่ศาลาบำเพ็ญกุศลอนุสรณ์เชิด-อมรา มินุกานนท์ ชั้น 2 วัดพระแก้ว พระอารามหลวง ถนนไตรรัตน์ ตำบลเวียง อำเมืองเชียงราย

เวลา 13.00 น. พิธียอคุณ และอาราธนาสรีระสังขารพระธรรมราชานุวัตร
พร้อมตั้งขบวนแห่เคลื่อนไปยังณาปนสถานชั่วคราว ซึ่งจะมีการเวียนอุตราวรรต 3 รอบ ก่อนอัญเชิญหีบศพขึ้นตั้งบนปราสาทนกหัสดีลิงค์ ภายในบริเวณพุทธมณฑลสมโภช 750 ปีเมืองเชียงราย บ้านต้นง้าว หมู่ที่ 2 ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว

เวลา 13.30 น. สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามและต่ออายุหนังสืออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์ ชาเชียงราย ที่โรงงานชา 1×2 อำเภอแม่ฟ้าหลวง

เวลา 13.30 น. สำนักงานจังหวัดเชียงราย จัดประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1/2563 ที่ห้องประชุมพญาพิภักด์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย

เวลา 13.30 น. จังหวัดเชียงรายจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 3/2563 ที่ห้องธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย

เวลา 19.00 น. พระเดชพระคุณ พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน แสดงพระธรรมเทศนาพื้นเมือง กัณฑ์มัทรี ต่อด้วยพระสงฆ์ 8 รูป สวดพระอภิธรรม ที่
ณาปนสถานชั่วคราว พุทธมณฑลสมโภช 750 ปีเมืองเชียงราย บ้านต้นง้าว หมู่ที่ 2 ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว

จึงขอเชิญชวนสื่อมวลชนร่วมทำข่าวและเผยแพร่ข่าวที่สำคัญและน่าสนใจนี้แก่สาธารณชนโดยพร้อมเพรียงกัน และขอเชิญชวนผู้สนใจติดตามข่าวสารที่น่าสนใจนี้ได้โดยทั่วกัน
🍍🍎🍇🍋🍓🍒🎯🌏⛰