วันอาทิตย์ ที่ 5 เดือนเมษายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย แจ้งปฏิทินข่าว นัดหมาย และเชิญร่วมทำข่าว วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563

🛑🌼🔷️ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
แจ้งปฏิทินข่าว นัดหมาย และเชิญร่วมทำข่าว
วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563

การประกอบพิธีเนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลืงศพ พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทสฺสนมหาเถร ป.ธ.6) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว อดีตผู้รักษาการเจ้าคณะภาค 6 และอดีตหัวหน้าพระธรรมทูตสายที่ 4 จัดที่ปราสาทนกหัสดีลิงค์ ฌาปนสถานชั่วคราว ภายในบริเวณพุทธมณฑบสมโภช 750 ปีเมืองเชียงราย บ้านต้นง้าว หมู่ที่ 2 ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว

เวลา 10.00 น. พิธีสวดพระพุทธมนต์ 375 รูป
เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณร
เวลา 13.00 น. ทอดผ้าไตรบังสุกุล พระสงฆ์ 80 รูป
เวลา 15.00 น.ทอดผ้าไตรประทาน
เวลา 16.00 น. ประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ
เวลา 20.00 น. พิธีถวายเพลิงจริง

จึงขอเชิญชวนสื่อมวลชนร่วมทำข่าวและเผยแพร่ข่าวที่สำคัญและน่าสนใจนี้แก่สาธารณชนโดยพร้อมเพรียงกัน และขอเชิญชวนผู้สนใจติดตามข่าวสารที่น่าสนใจนี้ได้โดยทั่วกัน
🍍🍎🍇🍋🍓🍒🎯🌏⛰