วันพุธ ที่ 23 เดือนกันยายน คศ.2020

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 ร่วมกับ อบต.เกาะช้าง อ.แม่สาย ราษฎรบ้านปางห้า เร่งดับไฟป่าริมแม่น้ำรวก ก่อนลุกลามหยัก

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 ร่วมกับ อบต.เกาะช้าง อ.แม่สาย ราษฎรบ้านปางห้า เร่งดับไฟป่าริมแม่น้ำรวก ก่อนลุกลามหยัก

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2563 ร้อยโท ประภา สายสมบัติ ผู้บังคับหมวดทหารม้าที่ 3 กองร้อยทหารม้าที่ 3 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 ชุดปฏิบัติการ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง, ผู้นำหมู่บ้าน, ผู้นำชุมชน และราษฎรบ้านปางห้า หมู่ที่ 1 เข้าดับไฟ ป่าบริเวณริมแม่น้ำรวก บ้านปางห้า หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ซึ่งคาดว่า เกิดจากการลักลอบเผาป่า เพื่อเปิดพื้นที่หาของป่าจนเกิดการลุกลาม โดยเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ กำลังพลทุกนายที่ออกปฏิบัติงานปลอดภัย จากการตรวจสอบพบพื้นที่ได้รับความเสียหาย จำนวน 5 ไร่

ปัจจุบันหน่วยได้จัดกำลังพลชุดดับไฟป่า ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง, ผู้นำหมู่บ้าน, ผู้นำชุมชน และราษฎรในพื้นที่ ร่วมกันทำแนวกันไฟ พร้อมจัดชุดเฝ้าระวังไฟป่าอย่างต่อเนื่อง ตลอด 24 ชั่วโมง