ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 นำทหารจิตอาสา ร่วมบริจาคโลหิต ตามโครงการ” เครือเจริญโภคภัณฑ์ มุ่งสู่ 100 ปี ทำความดีด้วยการบริจาคโลหิต “

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 นำทหารจิตอาสา ร่วมบริจาคโลหิต ตามโครงการ” เครือเจริญโภคภัณฑ์ มุ่งสู่ 100 ปี ทำความดีด้วยการบริจาคโลหิต ”

พลตรี ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39/ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 39 นำกำลังพลทหารจิตอาสาพระราชทาน กองร้อยมณฑลทหารบกที่ 39 จำนวน 20 นาย ร่วมบริจาคโลหิตและภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ตามโครงการ ” เครือเจริญโภคภัณฑ์ มุ่งสู่ 100 ปี ทำความดีด้วยการบริจาคโลหิต ” โดยมี นายไพบูลย์ ณะบุตรจอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 300 คน