ศรีสะเกษ ช่องสะงำร้าง 2 ชาติจับมือต้านโควิด-19ปิดตลอดแนวชายแดนไม่มีกำหนดเว้นการขนส่งสินค้า

ศรีสะเกษ ช่องสะงำร้าง 2 ชาติจับมือต้านโควิด-19ปิดตลอดแนวชายแดนไม่มีกำหนดเว้นการขนส่งสินค้า

เมื่อวันที่ 22 มี.ค.2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณจุดผ่านแดนถาวรไทย – กัมพูชาช่องสะงำ ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ ปรากฏว่า ขณะนี้บรรยากาศค่อนข้างเงียบเหงามาก หลังจากที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด – 19 แพร่กระจายไปทั่วโลก มีประชาชนชาวไทยและชาวกัมพูชา รถยนต์และรถจักรยานยนต์ผ่านเข้า – ออกเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ขณะที่บรรดาชาวไทยที่จะพากันเข้าไปเสี่ยงโชคที่คาสิโนก็ไม่คึกคักเหมือนก่อนหน้านี้ เนื่องจากว่า ขณะนี้ประเทศไทยมียอดของผู้ติดเชื้อไวรัสนี้มากขึ้นทุกวัน ทำให้ประชาชนทั้ง 2 ประเทศต่างพากันหวาดกลัวการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 เป็นอย่างมาก ขณะที่เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองช่องสะงำและเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรช่องสะงำก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ แต่ว่า ขณะนี้ช่องสะงำเหมือนเมืองร้างเพราะว่า ไม่มีนักท่องเที่ยวผ่านเข้า – ออกคึกคักเหมือนเช่นเคยก่อนที่จะมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

นายสุริโย พรมสวัสดิ์ นักวิชาการศุลกากร ปฏิบัติการ ด่านศุลกากรช่องสะงำ เปิดเผยว่า จากการที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ปรากฏว่า ทำให้บรรยากาศการค้าการท่องเที่ยวที่ช่องสะงำค่อนข้างเงียบเหงามาก ซึ่งในวันนี้ ได้มี ผวจ.ศรีสะเกษและ ผวจ.อุดรมีชัย ของกัมพูชา และทุกส่วนราชการที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้มาหารือกันเพื่อการกำหนดมาตรการในการผ่านแดนที่ด่านชายแดนถาวรช่องสะงำของประชาชนทั้งสองประเทศ อีกทั้ง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งจากการประชุมร่วมกันแล้ว ได้มีการสรุปมาตรการดังนี้คือ ระงับการผ่านแดนของประชาชนทั้ง 2 ประเทศเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 23มี.ค. 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสภาวะปกติ แต่ยังคงอนุญาตให้เฉพาะสินค้าผ่านแดนที่ต้องผ่านพิธีการทางศุลกากร ทั้งนี้จำกัดคนเฉพาะคนขับและคนขนของอีก 1 คน โดยจะต้องผ่านการกลั่นกรองเรื่องสุขภาพ ความสะอาด ทั้งพาหนะและสินค้า ส่วนกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินจะพิจารณาเป็นรายกรณี ไม่อนุญาตกรณีมีไข้และมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด – 19 ซึ่งการสั่งปิดช่องสะงำ จะมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้ (23 มี.ค.63) เป็นต้นไป เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเต็มที่

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ขณะเดียวกัน ได้มีคำสั่ง จ.ศรีสะเกษ ที่ 1604/2563 ลงวันที่ 21 มี.ค.2563 เรื่อง การระงับการใช้ช่องทางการเข้า – ออกของบุคคล ยานพาหนะและสิ่งของ ณ จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ โดยในคำสั่งสรุปว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคติดต่ออันตราย พบการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว ดังนั้น เพื่อให้การควบคุมโรคนี้ไม่ให้แพร่ระบาดในวงกว้าง จึงมีคำสั่งระงับการเข้า – ออกของบุคคล ยานพาหนะและสิ่งของ ณ จุดผ่านแดนถาวร ช่องสะงำ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ และตลอดแนวชายแดน จ.ศรีสะเกษ เป็นการชั่วคราว ยกเว้นการนำเข้า – ส่งออกสิ่งของตามกฎหมายว่าด้วยการศุลกากรและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ควบคุมสินค้า ยานพาหนะและบุคคลที่เดินทาง เข้า – ออก นอกราชอาณาจักรให้เป็นไปตามระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด////////////

ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ศรีสะเกษ