วันศุกร์ ที่ 3 เดือนเมษายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

นายธรรมนูญ แจ่มใส นายอำเภอเดชอุดม สั่งการให้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ที่ทำการปกครองอำเภอเดชอุดม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เดชอุดม ออกตรวจตราสถานประกอบการที่เปิดให้บริการคล้ายสถานบริการ ร้านคาราโอเกะ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ ให้คำแนะนำ ตามประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ฉบับที่ 4/2563

อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 22 มี.ค. 2563 เวลา 18.40 น. เป็นต้นไป อำนวยการโดย นายธรรมนูญ แจ่มใส นายอำเภอเดชอุดม สั่งการให้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ที่ทำการปกครองอำเภอเดชอุดม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เดชอุดม ออกตรวจตราสถานประกอบการที่เปิดให้บริการคล้ายสถานบริการ ร้านคาราโอเกะ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ ให้คำแนะนำ ตามประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ฉบับที่ 4/2563

เรื่อง การกำหนดเวลาและรูปแบบการบริการของร้านอาหาร โดยการให้คำแนะนำ ประชาสัมพันธ์ตามร้านอาหาร ร้านข้าวต้มในพื้นที่อำเภอเดชอุดม ให้เน้นการจำหน่ายอาหารเพื่อนำกลับไปบริโภคที่บ้านเป็นหลัก และให้จัดโต๊ะอาหารห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร หากผู้บริโภคต้องการรับประทานอาหารที่ร้าน ให้ปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเข้มงวด และให้ปิดบริการไม่เกินเวลา 22.00 น. ตั้งแต่วันที่ 22 – 31 มี.ค. 2563 สำหรับสถานประกอบการที่เปิดให้บริการคล้ายสถานบริการ / ร้านคาราโอเกะ ในพื้นที่อำเภอเดชอุดม ทุกแห่งได้ปิดให้บริการชั่วคราวตามมาตรการป้องกับควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)