วันพฤหัสบดี ที่ 2 เดือนกรกฎาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

พะเยา โควิด-19พ่นพิษท่าเรือกว๊านพะเยาเงียบ เรือ10ลำจอดสนิท

พะเยา โควิด-19พ่นพิษท่าเรือกว๊านพะเยาเงียบ เรือ10ลำจอดสนิท

ที่บริเวณถนนชายกว๊านท่าเรือกว๊านพะเยาที่นักท่องเที่ยวชอบลงเรือชมวัดวัดติโลกอารามวัดเก่าแก่กลางกว๊านพะเยาจำนวนนักท่องเที่ยวลดลงอย่างต่อเนื่องทำให้บรรยากาศล่องเรือกลางกว๊านพะเยาเงียบเหงาในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19
โดยบรรยากาศรอบกว๊านพะเยาในช่วงนี้เป็นไปอย่างเงียบเหงาโดยเฉพาะบริเวณท่าเรือกว๊านพะเยาซึ่งเป็นจุดรับส่ง นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ลงเรือไปกราบนมัสการหลวงพ่อศิลา พระพุทธรูปหินทรายศิลปะสกุลช่างพะเยาและนั่งเรือชมดอกบัวแดงกลางน้ำ บริเวณใกล้เคียงวัดติโลกอาราม ซึ่งในช่วง 1 – 2 เดือนที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าจำนวนนักท่องเที่ยวลดลงอย่างเห็นได้ชัดทำให้บรรยากาศท่องเที่ยวช่วงนี้เงียบเหงาเรือจอดสงบนิ่งกว่า10ลำเพราะในช่วงนี้มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือโควิด 19 ซึ่งกำลังแพร่ระบาดไปทั่วโลก

คุณลุงสมาน เชื้อเมืองพานวัย 62ปีคนแจวเรือรับจ้างเล่าว่าช่วงนี้นักท่องเที่ยวน้อยมากจากปกติที่ผ่านมาจะมีนักท่องเที่ยวลงเรือไปเที่ยวชมวัดกลางน้ำและดอกบัวแดงเฉลี่ยวันละประมาณ100กว่าคนแต่ในช่วงนี้มีนักท่องเที่ยวน้อยมากเหลือเพียง20-30คนซึ่งการลงเรือแต่ละลำต้องจำนวน 5 คน ขึ้นไปแต่ตอนนี้ 1 คนก็ต้องรับนักท่องเที่ยวส่วนเรือที่มีอยู่กว่า10ลำแทบจอดสนิททำให้รายได้ลดน้อยลงไปในช่วงนี้คงน่าจะเป็นเพราะการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19

สัมภาษณ์…คุณลุงสมาน เชื้อเมืองพานอายุ 62ปีบ้านเลขที่ 29 ถนนชายกว๊าน ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา