วันอังคาร ที่ 7 เดือนเมษายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สตูล ทหารออกลาดตระเวนเฝ้าตรวจช่องทางท่าข้ามผิดกฎหมายและช่องทางธรรมชาติ เพื่อป้องกันการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองของบุคคลต่างด้าว จากกรณีมีคำสั่งให้ระงับการผ่านแดนบริเวณช่องทางด่านพรมแดนถาวร ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

สตูล ทหารออกลาดตระเวนเฝ้าตรวจช่องทางท่าข้ามผิดกฎหมายและช่องทางธรรมชาติ เพื่อป้องกันการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองของบุคคลต่างด้าว จากกรณีมีคำสั่งให้ระงับการผ่านแดนบริเวณช่องทางด่านพรมแดนถาวร ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

ตามสั่งการ ผบ.กกล.เทพสตรี ให้หน่วยป้องกันชายแดนเพิ่มความเข้มในการลาดตระเวนเฝ้าตรวจ ช่องทางท่าข้ามผิดกฎหมายและช่องทางธรรมชาติ เพื่อป้องกันการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองของบุคคลต่างด้าว จากกรณีมีคำสั่งให้ระงับการผ่านแดนบริเวณช่องทางด่านพรมแดนถาวร ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 นั้น

พ.อ.อายุพันธ์ กรรณสูต ผบ.ฉก.ร.5 มอบหมายให้ พ.อ.ทวีพร คณะทอง รอง ผบ.ฉก.ร.5 ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติของ มว.ปล.3 ร้อย.ร.5021 ในการลาดตระเวณเฝ้าตรวจเพื่อป้องกันการลักลอบการข้ามแดนโดยผิดกฎหมายของบุคคลต่างด้าวพื้นที่ชายฝั่งทะเล บริเวนพื้นที่บ้านเกาะยาว ต.ปูยู และ บ้านตำมะลัง ต.ตำมะลังอ.เมือง จ.สตูล รวมทั้งได้ประสานการปฏิบัติกับสถานีเรดาร์ นป.สอ.รฝ.452 บริเวณเกาะปูยู ต.ปูยู และ ชฝต. 4301 ต.ตำมะลัง อ.เมือง จ.สตูล
ไม่พบบุคคลลักลอบข้ามแดน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับทราบถึงสถานการณ์ รวมทั้งมาตรการควบคุมและป้องกันไม่ให้มีการลักลอบข้ามแดนโดยผิดกฎหมาย

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล