วันศุกร์ ที่ 3 เดือนเมษายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

อบจ มุกดาหาร ผลิตเจลล้างมือแจกฟรีศูนย์บัญชาการโควิดเพื่อนำไปแจกจ่ายประชาชน มุกดาหาร

อบจ มุกดาหาร ผลิตเจลล้างมือแจกฟรีศูนย์บัญชาการโควิดเพื่อนำไปแจกจ่ายประชาชน
มุกดาหาร

/เมื่อวันที่ 23 มี.ค.63 นางมลัยรัก ทองผา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร นางสาวศิริพักตร์ ทองขันธ์ เภสัชกรปฎิบัติการประจำโรงพยาบาลมุกดาหาร ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมและฝึกปฏิบัติการจัดทำเจลล้างมือให้ความรู้แก่บุคลกรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เพื่อผลิตเจลล้างมือแจกจ่ายให้กับบุคลากรในองค์กร และศูนย์บัญชาการเหตุการณ์กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดมุกดาหาร พร้อมทั้งแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อป้องกันและควบคุมการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไม่ให้แพร่กระจาย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

นางมลัยรัก ทองผา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ และการจัดทำเจลล้างมือเพื่อป้องกันตนเอง ในห้วงเดือนมีนาคม – กันยายน 2563 เพื่อสร้างทีมวิทยากรในการเผยแพร่ความรู้ ตลอดจนแนวทาง วิธีการจัดทำเจลล้างมือให้เกิดความรู้ และมีส่วนร่วมในการป้องกันตนเองจากไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้งเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในจังหวัดมุกดาหารให้ลดน้อยไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดต่อไป
นางสาวศิริพักตร์ ทองขันธ์ เภสัชกรปฎิบัติการประจำโรงพยาบาลมุกดาหาร เล่าถึงขั้นตอนการทำเจลแอลกอฮอล์ ว่าต้องใส่เอทิลแอลกอฮอล์95%ลงไปเท่าไหร่ และความเข้มข้นเท่าไหร่ คำนวณเผื่อขั้นตอนที่นำมาปั่นรวมกับสารที่ทำให้เป็นเจล แอลกอฮอล์มีการระเหยแน่นอน รับประกันว่า เอทิลแอลกอฮอล์ที่ทำให้กับทางจังหวัดมุกดาหาร เพื่อนำไปแจกมีคุณภาพแน่นอน ตามมาตรฐานต้อง70% ต่ำกว่านี้ไม่ใช่ เพราะที่เห็นในคลิปที่แชร์กันก็ไปเอาเอทิลแอลกอฮอล์ที่ร้านขายยาชนิด 70% แล้วมาผสมกับโน่นนี่นั่น แบบนี้ไม่ได้มาตรฐาน วันนี้ทาง อบจ มุกดาหาร ได้นำหนังสือจากสรรพสามิต ไปซื้อเอทิลแอลกอฮอล์อีก 500 ลิตร ที่โรงงานผลิตแอลกอฮอล์ที่ อ.นาเยีย จ.อุบล ขั้นตอนการผลิต เจ้าหน้าที่สวมหน้ากาก ใส่ถุงมือ ใส่ที่คลุมผม เพื่อความสะอาดในการผลิตเจลแอลกอฮอล์ต่อไป

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
0810501177