วันอังคาร ที่ 7 เดือนเมษายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ยกระดับมาตรการในการป้องกันและควบคุม โรคโควิด-19 เพิ่มจุดตรวจ ด่าน กม.23 คัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางกลับจากกรุงเทพ-ปริมณฑล

อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ยกระดับมาตรการในการป้องกันและควบคุม โรคโควิด-19 เพิ่มจุดตรวจ ด่าน กม.23 คัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางกลับจากกรุงเทพ-ปริมณฑล

วันนี้(23มี.ค.63) ที่ด่านตรวจ กม. 23 ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา พ.จ.ท.อนันต์ บุญสำราญ นายอำเภอเบตง พร้อมด้วย นายวงศ์วิทย์ อัครวโรทัย สาธารณสุขอำเภอเบตง นำเจ้าพนักงานควบคุมโรค อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ร่วมกันคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้า – ออก เมืองเบตงทุกคน โดยการใช้เครื่องวัดไข้ดิจิตอล พร้อมให้บริการเจลล้างมือ และจัดให้มีสถานที่ลงทะเบียนชื่อที่อยู่ เลขบัตรประชาชน และเบอร์โทรของผู้โดยสารขาเข้าทุกคน พร้อมฉีดพ่นยารถโดยสาร เพื่อฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 ป้องกันการแพร่ระบาดเข้าสู่เมืองเบตง เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนในพื้นที่ หลังมีประชาชนกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ที่มาจาก กทม.-ปริมณฑล ได้ทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนาอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่สถานที่กลุ่มเสี่ยงได้ปิดชั่วคราว ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ของรัฐบาล

พ.จ.ท.อนันต์ บุญสำราญ นายอำเภอเบตง กล่าวว่า อำเภอเบตง ได้ยกระดับมาตรการในการป้องกันและควบคุม โรคโควิด-19 โดยการเพิ่มจุดตรวจคัดกรองโควิด-19 ที่ด่าน กม.23 เพิ่มอีก 1 จุด ร่วมปฏิบัติการค้นหา เฝ้าระวัง และป้องกันโรคระดับอำเภอและหมู่บ้าน หลังจากที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว เนื่องจากพบการเพิ่มของจำนวนผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ประชาชนส่วนหนึ่งเดินทางเพื่อกลับภูมิลำเนา พร้อมจัดตั้งทีมอาสาโควิด-19 ระดับอำเภอและหมู่บ้าน เพื่อดำเนินการค้นหาและเฝ้าระวัง และจัดทำฐานข้อมูลของผู้เดินทางกลับจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่มาถึงภูมิลำเนา ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป สร้างความรู้และสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้เดินทางกลับมาจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อแยกตัวสังเกตอาการไข้ และอาการทางเดินหายใจทุกวัน และหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่นในที่พำนักหรือที่พักอาศัยจนครบ 14 วัน นับจากวันที่เดินทางมาถึงภูมิลำเนา พร้อมแจ้งผู้เดินทางกลับมาจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้ ไม่รับประทานอาหารและใช้ภาชนะร่วมกับผู้อื่น, ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดตัว หมอน ผ้าห่ม แก้วน้ำ ช้อนและส้อม, ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์, หลีกเลี่ยงการพูดคุยหรือใกล้ชิดกับผู้อื่น โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง, หากมีไข้และอาการทางเดินหายใจ ให้สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า แล้วรีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่โดยทันที

โยธิน ประชามติรัฐ อ.เบตง จ.ยะลา รายงาน