วันอังคาร ที่ 7 เดือนเมษายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ร้อยเอ็ด เจ้าอาวาสวัด!!บูรณาการ|นำไหหินที่ชาวบ้านศรัทธา|นำมาบริจาค มาทำเป็นฐานสำหรับปักธงชาติและธงศาสนาบอกสัญลักษณ์..

ร้อยเอ็ด
เจ้าอาวาสวัด!!บูรณาการ|นำไหหินที่ชาวบ้านศรัทธา|นำมาบริจาค มาทำเป็นฐานสำหรับปักธงชาติและธงศาสนาบอกสัญลักษณ์..

วันจันทร์ที่(23 มี.ค.63)เมื่อ เวลา 14.00 น.สื่อมวลชนดงแม่เผด-ทีวีเดินทางไปพบพระครูใบฏีการาชัน อนุตตโร รองเจ้าคณะตำบลอัคคะคำ เจ้าอาวาสวัดป่าเทพนิมิตร ต.อัคคะคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด เพื่อสอบถามว่านำไหหิน! มาวางเรียงราย ตามข้างถนนเพื่อวัตถุประสงค์อะไร /เจ้าอาวาสวัดป่าเทพนิมิตรฯแจ้งว่า_ เมื่อต้นเดือนที่ผ่านทางวัดได้จัดงานประเพณีบุญผะเหวดขึ้น เพื่อให้ชาวบ้านที่ผ่านไปมาว่าวัดนี้มีงานจึงได้นำธงชาติและศาสนามาปักไว้ข้างถนน

เพื่อ เป็นสัญลักษณ์บอกทาง เข้าไปภายในวัด หน้าแล้งดินข้างถนนแข็งมากไม่สามารถขุดฝัง เสาธงทั้งสองอย่างได้ คิดได้ว่า เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาได้มีชาวบ้านนำไหหินมาบริจาคให้กับทางวัดก่อสร้างพระพุทธรูป จึงให้พระ เณรลูกวัดนำไหหินออกวางตั้งไว้ข้างถนนแล้วตักน้ำมาเทใส่ในไหหิน แล้วนำเอาเสาธงชาติและธงศาสนาเข้าไปปักไว้ในไหหิน โดยไม่ต้องขุดไม่ต้องนำวัสดุอย่างอื่นมาสิ้นเปลืองงบประมาณ และเป็นที่สะดุดตาให้ประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาเดินทางเข้าไปร่วมงานประเพณีบุญผะเหวดในครั้งนั้น ทีมข่าวลงหน้าเพจทีวีออนไลน์ ได้ค้นพบหลักธรรมคำสั่งสอน แนวทางบูรณาการให้เป็นระบบ คือการทำสัญลักษณ์ ปักธงชาติศาสนาให้พุทธศาสนิกชนพ่อแม่พี่น้องได้รู้ว่าวัดจัดกิจกรรมประเพณีขึ้นและเดินทางมาร่วมโดยมีสัญลักษณ์บอกทางเข้าเด่นชัดและสง่างาม เพื่อจะลงใหญ่ชาวพุทธศาสนาสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมชาวอีสาน วัดป่าเทพนิมิตร ตำบลอัคคะคำ อำเภอโพธิ์ชัยจังหวัดร้อยเอ็ด สืบต่อไป

)))))))))
คณิต ไชยจันทร์ บพิตร จำปา กุลศักดิ์ แสงศักดิ์ ภาพ/ข่าว
ศรีไพร ทูลธรรม รายงาน