วันอาทิตย์ ที่ 5 เดือนเมษายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายรดน้ำศพอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายรดน้ำศพอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

เย็นวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีประกอบพิธีอาบน้ำหลวงพระราชทาน นายวิจารณ์ ไชยนันทน์ (ม.ป.ช.) อายุ 76 ปี อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พิษณุโลก ระยอง ที่ศาลาบำเพ็ญกุศล วัดเม็งรายมหาราช ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมี นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ ปลัดจังหวัดเชียงราย นายเรียบ นราดิศร อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ช้าราชการบำนาญ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์การภาคเอกชน และผู้รู้จักคุ้นเคยร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

โดยพิธีการ จัดให้มีพระราชทานโกศแปดเหลี่ยมตั้งประกอบศพ พร้อมเครื่องประกอบเกียรติยศ เคลื่อนร่างนายวิจารณ์ ไชยนันทน์ ออกจากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ไปยังศาลาบำเพ็ญกุศล วัดเม็งรายมหาราช ญาติและแขกผู้มีเกียรติรดน้ำศพ หลังจากนั้น ได้อัญเชิญกล่องน้ำหลวงพระราชทานเข้าตั้งยังบริเวณพิธี ประธานในพิธีประกอบพิธีน้ำหลวงพระราชทาน ปี่ใฉน กลอง ประโคม พระราชพิธีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม 2 จบ เป็นอันเสร็จพิธี บรรยากาศเป็นไปด้วยความเศร้าโศกเสียใจแก่ภริยา และลูกหลาน ญาติ เป็นอย่างมาก ซึ่งผู้วายชนเป็นอดีตข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ และเป็นที่เคารพนับถือแก่วงการข้าราชการทุกระดับชั้น รวมทั้งภาคเอกชนและประชาชนเป็นอย่างยิ่ง

สำหรับพิธีบำเพ็ญกุศลศพ นายวิจารณ์ ไชยนันทน์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กำหนดขึ้นระหว่างวันที่ 23-26 มีนาคม 2563 ณ ศาลาบำเพ็ญกุศล วัดเม็งรายมหาราช ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย กำหนดพระราชทานพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม ทุกคืน โดยกำหนดประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ ในวันที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 15.00 น. จึงขอเชิญชวนประชาชนและผู้รู้จักคุ้นเคย ญาติมิตร ตลอดทั้งผู้เคารพนับถือเข้าร่วมพิธีโดยทั่วกัน

🍇🍍🍓🌮🍵🍭🏺🎄🎊🎯🎭🔮🌏🏯⛽🚀🛰
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
23/03/63