วันอาทิตย์ ที่ 5 เดือนเมษายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

เทศบาลเมืองจันทบุรีวางมาตรการเข้มสถานีขนส่งผู้โดยสาร คัดกรองผู้โดยสาร และ พนักงานขับรถทุกราย เข้า – ออกทางเดียว ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 สร้างความมั่นใจประชาชน

เทศบาลเมืองจันทบุรีวางมาตรการเข้มสถานีขนส่งผู้โดยสาร คัดกรองผู้โดยสาร และ พนักงานขับรถทุกราย เข้า – ออกทางเดียว ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 สร้างความมั่นใจประชาชน

ที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดจันทบุรี นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองจันทบุรี ได้ระดมเจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมรณรงค์ให้ความรู้ และ คัดกรองผู้โดยสาร และพนักงานขับรถ ทุกราย โดยปิดทางเข้าด้านหน้า ให้เหลือช่องทางเดียวเพื่อคัดกรองผู้โดยสาร และพนักงานขับรถทุกราย โดยเฉพาะรถโดยสารที่มาจากพื้นที่เสียง รวมทั้งมีการนำรถพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อมาพ่นฆ่าเชื้อโดยรอบสถานีขนส่งผู้โดยสาร ซึ่งทำมาต่อเนื่องหลายวันแล้ว แต่วันนี้เข้มข้นกว่าเดิมด้วยการเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่คัดกรอง และพ่นฆ่าเชื้อบ่อยขึ้นเนื่องจาก สถานีขนส่งผู้โดยสารเป็นพื้นที่เสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 เนื่องจากมีประชาชน นักท่องเที่ยว เดินทางมาใช้บริการรถสาธารณจำนวนมาก ขณะเดียวกันในช่วงนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี รวมทั้งภาคเอกชน โรงแรม ที่พัก แหล่งท่องเที่ยวได้เพิ่มมาตรการเข้มในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 มีการจัดทำหน้ากากผ้าเพื่อแจกจ่ายประชาชนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ และ ลดค่าใช้จ่ายของประชาชน

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก