วันศุกร์ ที่ 3 เดือนเมษายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

จันทบุรี-คณะสงฆ์มอบเงินและอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลพระปกแกล้าเพื่อนำมาป้องัน รักษาผู้ป่วย รวมทั้ง ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

จันทบุรี-คณะสงฆ์มอบเงินและอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลพระปกแกล้าเพื่อนำมาป้องัน รักษาผู้ป่วย รวมทั้ง ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

วันนี้ ( 25 มี.ค.63 ) ที่วัดนายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี พระราชจันทโมลี เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย พระครูสุธรรมกิจจาทร เจ้าอาวาสวัดนายายอาม ได้นำอุบาสก อุบาสิกา ศิษยานุศิษย์ และประชาชนร่วมในพิธีมอบ อุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี โดยนางสุจริตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาด พร้อมด้วย นายแพทย์เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี นำคณะกรรมการเหล่ากาชาด และเจ้าหน้าที่ร่วมรับมอบ ซึ่งครั้งนี้แยกเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ด้านงานทันตกรรม ประกอบด้วย เครื่องปั่นรากเทียม / เครื่องกรอฟันเคลื่อนที่ / เครื่องอัดอากาศปั๊มลม 1.5 แรงม้า 1 เครื่อง /

เครื่องใช้แสงในการอุดฟัน 4 เครื่อง / เครื่องปั่นอมัลกัม เครื่องผสมสารอุดฟัน 1 เครื่อง // กลุ่มงานจักษุวิทยา เครื่องตรวจจอประสาทตา Indirect 1 เครื่อง / เครื่องเลเซอร์ม่านตาและถุงหุ้มเลนส์ Q switched Nd YAG 1 เครื่อง / เครื่องมือผ่าตัดตา 2 ชุด // กลุ่มงานห้องฉุกเฉิน เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด 10 เครื่อง / เครื่องวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในลมหายใจ 1 เครื่อง / หุ่นสาธิตกู้ชีวิตพื้นฐาน 4 ตัว 2 ชุด / ถังออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์ / กระเป๋าใส่ถังออกซิเจน / ไม้ดามขา / เครื่องให้สายน้ำ / กระเป๋าใส่อุปกรณ์ / เครื่องกระตุก หัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ และกลุ่มงานเวชศาสตร์พื้นฐานเครื่องอัลตราซาวด์ 1 เครื่อง รวมเป็นจำนวนเงิน 2,448,460 บาท และโอกาสนี้ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรีได้แจกหน้ากากอนามัยแก่โรงพยาบาล ส่วนราชการ วัด พระภิกษุสงฆ์เพื่อป้องกันไวรัดโควิด-19

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก