วันอาทิตย์ ที่ 5 เดือนเมษายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ร.7 พัน 5 ค่ายโสณบัณฑิตย์ ปาย สนองนโยบายผู้บังคับบัญชา ด้วยการประชาสัมพันธ์เชิงรุกสู่ชุมชน การป้องกันเฝ้าระวัง COVID-19

ร.7 พัน 5 ค่ายโสณบัณฑิตย์ ปาย สนองนโยบายผู้บังคับบัญชา ด้วยการประชาสัมพันธ์เชิงรุกสู่ชุมชน การป้องกันเฝ้าระวัง COVID-19

เมื่อวันที่ 25มี.ค.63 พ.อ.สันติพงษ์ ชิงดวง ผบ.ร.7 พัน.5 ค่ายโสณบัณฑิตย์ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ได้มอบหมายให้ ฝ่ายกิจการพลเรือน ของหน่วย เพื่อให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ เกี่ยวกับมาตรการป้องกัน การเฝ้าระวังและการปฏิบัติตัวของผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงของโรคติดต่อ COVID-19 ด้วยการนำรถแห่งประชาสัมพันธ์ ในพื้นตัวอำเภอและหมู่บ้านชุมชนรอบค่ายโสณบัณฑิตย์ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน พร้อมนำเอกสารแผ่นพับต่างๆให้ความรู้แก่ประชาชน ถึงขั้นตอนของการดูแลสุขภาพของตัวเองและห่างไกลบุคคลหรือกลุ่มเสี่ยด้วยการใส่หน้ากากอนามัย ไม่อยู่รวมตัวกันเกินกว่าสองคนขึ้นไป ทั้งนี้การปฏิบัติการของ ร.7 พัน.5 ดังกล่าวนี้เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลฯ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ยังพร้อมรับและปฏิบัติตามคำสั่งและนโยบาย ผบ.ทบ.ทุกข้อคำสั่ง โดยได้สั่งการให้กำลังพลทุกนายในสันกัดเข้าในที่พัก หน่วย ค่าย ตรงตามเวลาที่กำหนดคือเวลา 21.00 น.และเตรียมความพร้อมกำลังตลอด 24 ชม.เมื่อผู้บังคับบัญชาร้องขอเพื่อปฏิบัติหน้าช่วยเหลือประชาชนในด้านCOVID-19 ไวรัสโควิด 19 อย่างเต็มเต็มกำลังและความสามารถด้วย