วันอาทิตย์ ที่ 5 เดือนเมษายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

เทศบาลตำบลช้างเผือก ให้คำแนะนำแก่ร้านสะดวกซื้อ ติดสัญลักษณ์เพื่อเป็นแนวทางให้ประชาชนซื้อของห่างกัน 1-2 เมตร เป็นการป้องกันเชื้อโควิด-19

เทศบาลตำบลช้างเผือก ให้คำแนะนำแก่ร้านสะดวกซื้อ ติดสัญลักษณ์เพื่อเป็นแนวทางให้ประชาชนซื้อของห่างกัน 1-2 เมตร เป็นการป้องกันเชื้อโควิด-19 ภายใต้โตรงการ เราจะผ่านมันไปด้วยกัน อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ

วันที่ 25 มีนาคม 2563 นายก คเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ได้นำเจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ลงพื้นที่ให้คำแนะนำแก่ร้านค้าสะดวกซื้อในเขตเทศบาลตำบลช้างเผือก โดยให้ติดสัญลักษณ์เพื่อเป็นแนวทางให้ประชาชนได้ยืนรอคิวห่างกันประมาณ 1-2 เมตร ตามหลักการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโควิด -19 พร้อมทั้งกำชับให้ร้านค้าทุกแห่งเตรียมเจลล้างมือแอลกอฮอล์ให้ประชาชนใช้ทำความสะอาดก่อนเดินเข้าร้าน ทุกครั้งอีกด้วย