วันอาทิตย์ ที่ 5 เดือนเมษายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

จังหวัดร้อยเอ็ด มีผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 จำนวน 3 ราย รายที่ 3 ผู้เข้าเกณฑ์ตรวจ จำนวน 67 รายไม่พบเชื้อจำนวน 61 ราย และอยู่ระหว่างรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 6 ราย

จังหวัดร้อยเอ็ด มีผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 จำนวน 3 ราย รายที่ 3 ผู้เข้าเกณฑ์ตรวจ จำนวน 67 รายไม่พบเชื้อจำนวน 61 ราย และอยู่ระหว่างรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 6 ราย

/PALANCHAI TV/ชสอท./nuk-Aof/0817082129-ข่าว.

วันนี้(25 มีนาคม 2563) เวลา 15.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการแถลงข่าว เรื่อง สถานการณ์และการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 6 ณ ศูนย์บัญชาการ
เหตุการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดร้อยเอ็ด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร่วมแถลงข่าว

จังหวัดร้อยเอ็ด มีผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 จำนวน 3 ราย รายที่ 3 เพศหญิง อายุ 34 ปี ทำงานที่ผับแห่งหนึ่ง ย่านสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร ส่วนผลการตรวจผู้เข้าเกณฑ์ตรวจหาเชื้อโควิด-19 จำนวน 67 ราย ตรวจแล้วไม่พบเชื้อโควิด-19 จำนวน 61 ราย และอยู่ระหว่างรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 6 ราย ข้อมูลการติดตามผู้เดินทางมาจากพื้นที่เขตติดโรคติดต่ออันตราย (จีน เกาหลีใต้ อิตาลี อิหร่าน) (ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 25 มีนาคม 2563) มีผู้แยกกักกันตัวเองที่บ้านพัก จำนวน 99 คน ติดตามเฝ้าระวังครบ 14 วัน จำนวน 84 คน และอยู่ในระหว่างติดตามยังไม่ครบ 14 วัน จำนวน 15 คน
ส่วนการติดตามผู้เดินทางมาจากพื้นที่ระบาดต่อเนื่อง จำนวน 29 ประเทศ คุมไว้สังเกตอาการที่บ้านพัก จำนวน 258 คน ติดตามครบ 14 วัน 221 คน อยู่ระหว่างติดตามยังไม่ครบ 14 วัน จำนวน 37 คน

จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในหมู่บ้าน ชุมชน โดยให้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน บูรณาการความร่วมมือกับคนในชุมชน เช่น ข้าราชการ สมาชิกสภาองค์กรปกคองส่วนท้องถิ่นที่อาศัยในหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน อสม. อปพร. ร่วมกันค้นหาและคัดกรองกลุ่มที่มีความเสี่ยงในชุมชน

อันประกอบด้วยผู้เดินทางกลับจากกรุงเทพและปริมณฑล ผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศ หรือมีการเดินทางไปยังสถานที่มีคนแออัดเบียดเสียด ได้แก่ สนามมวย สนามกีฬา สนามม้า สนามชนโค สนามชนไก่ สถานบันเทิง หรือเข้าร่วมกิจกรรมที่มีคนจำนวนมาก ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2563 เป็นต้นมา

โดยให้ขอความร่วมมือให้งด เดินทางออกนอกบ้านพัก เป็นเวลา 14 วัน พร้อมทั้งให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข การดำเนินมาตรการเฝ้าระวังโรคโควิด-19 ในหมู่บ้านชุมชน ให้มีการดำเนินงานอย่างเข้มข้นจริงจัง โดยการแจ้งเตือนราษฎรในหมู่บ้าน หากมีเหตุอันควรสงสัยให้รีบแจ้ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ในฐานะเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อทันที แล้วรีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

หากกลุ่มที่มีความเสี่ยงมีอาการป่วย และเข้าข่ายสงสัยว่าจะติดเชื้อให้ดำเนินการตามมาตรการที่คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อแห่งชาติกำหนด ส่วนผู้ใกล้ชิดกับผู้ป่วยไห้ดำเนินมาตรการคัดกรองแยกกัน

ส่วนกรณีมีคนในหมู่บ้าน/ชุมชน ได้รับการยืนยันว่าเป็นผู้ติดซื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้แจ้งเทศบาลหรือ อบต. เข้าไปดำเนินการทำความสะอาดฆ่าเชื้อพื้นที่ที่ผู้ติดเชื้อไปทำกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อโดยเร็ว

ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป รวมทั้งผู้ป่วยทุกโรค ไม่ควรออกจากบ้าน และไม่ควรไปในสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค เช่น สถานที่มีคนจำนวนมาก งานบุญ งานประเพณี ตลาด หรือแหล่งชุมชนต่างๆ เพื่อลดภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด – 19 เพราะหากป่วยแล้วจะมีอาการรุนแรงมากกว่าคนทั่วไป จังหวัดร้อยเอ็ด จึงขอความร่วมมือทุกท่าน “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ล้างมือ กินร้อน ไม่กินร่วม สวมหน้ากากอนามัย อยู่ไกลกัน 2 เมตร

/PALANCHAI TV/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก บุญศรี-ประธาน/อรรถวุธ ทัพโพธิ์ -เลขาผวจ.รอ./0817082129-รายงาน