วันพุธ ที่ 8 เดือนเมษายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

จันทบุรี-มูลนิธิพระพุทธบาทพลวง ร่วมกับ อำเภอ ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ จัดสร้างฝายกักเก็บน้ำแก้ปัญหาภัยแล้งช่วยเหลือเกษตรกร และ สร้างบ้านคนจน ช่วยเหลือผู้ยากไร้

จันทบุรี-มูลนิธิพระพุทธบาทพลวง ร่วมกับ อำเภอ ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ จัดสร้างฝายกักเก็บน้ำแก้ปัญหาภัยแล้งช่วยเหลือเกษตรกร และ สร้างบ้านคนจน ช่วยเหลือผู้ยากไร้

ที่คลองพลวง ต.พลวง อ.เขาคิชกูฏ จ.จันทบุรี พระครูประดิษฐ์ ศาสนกาน( หลวงปู่นงค์ ) เจ้าอาวาสวัดทุ่งตาอินทร์ ประธานที่ปรึกษา มูลนิธิพระพุทธบาทพลวง และ พระครูพุทธบท บริบาล เจ้าอาวาสวัดพลวง ประธานมูลนิธิพระพุทธบาทพลวง พร้อมด้วยนายวิฑูรย์ ต้นทอง ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง (ปลัดอาวุโส) ผู้แทนนายอำเภอเขาคิชกูฏ ได้นำพระภิกษุสงฆ์ และ ตัวแทนผู้นำชุมชนร่วมกันทำเขื่อนดิน เพื่อกักเก็บน้ำ ยับยั้ง แก้ปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่อำเภอเขาคิชฌกูฏ ช่วยเหลือชาวบ้านได้มีน้ำอุปโภค – บริโภค และ เกษตรกรได้มีน้ำเพื่อการเกษตร บำรุงผลผลิตโดยเฉพาะทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง ที่กำลังต้องการน้ำเพื่อบำรุงผลไม้หากไม่มีน้ำผลผลิตจะเสียหายส่งผลต่อรายได้เกษตรกร โดยครั้งนี้ มูลนิธิพระพุทธบาทพลวงได้ร่วมกันสร้างฝายดิน / ฝายปูนพื้นที่ตำบลพลวง อ.เขาคิชฌกูฏรวม 9 แห่ง และได้รับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำระยะไกลจาก อบจ.และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เพื่อนำน้ำจากแหล่งน้ำดิบมาเติมและกระจายไปให้ทั่วถึงพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง บรรเทา และ ยับยั้งปัญหาภัยแล้งได้ระดับหนึ่ง

ต่อมา ที่ บ้านเลขที่ 27 หมู่ 8 ซอย 3 ต.ชากไทย อ. เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรีพระครูประดิษฐ์ ศาสนกาน( หลวงปู่นงค์ ) เจ้าอาวาสวัดทุ่งตาอินทร์ ประธานที่ปรึกษา มูลนิธิพระพุทธบาทพลวง และ พระครูพุทธบท บริบาล เจ้าอาวาสวัดพลวง ประธานมูลนิธิพระพุทธบาทพลวง พร้อมด้วยนายวิฑูรย์ ต้นทอง ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง (ปลัดอาวุโส) ผู้แทนนายอำเภอเขาคิชกูฏ ได้นำพระภิกษุสงฆ์ และ ตัวแทนผู้นำชุมชนได้ร่วมในการยกเสาเอก ก่อสร้างบ้านคนจน ตามโครงการ สร้างบ้านคนจนประพฤติดี ของมูลนิธิพระพุทธบาทพลวง ที่ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ยากจน ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยได้มีที่อยู่อาศัยในการดำรงชีวิต แบ่งเบาภาระ ช่วยเหลือชาวบ้านที่ยากไร้ และ มีความประพฤติดีสมควรในการเกื้อหนุนแก่นายบุญเลิศ ชองสกุลโดยมูลนิธิพระพุทธบาทพลวง นำเงินที่ได้จากการจัดงานประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวงบางส่วนมาจัดสร้างบ้าน โครงการสร้างบ้านคนจนประพฤติดี แล้วเสร็จประมาณ 60 วัน

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก