จ.ราชบุรี/ด่านสกัดโรคโควิดในสถานการณ์ฉุกเฉิน

จ.ราชบุรี/ด่านสกัดโรคโควิดในสถานการณ์ฉุกเฉิน
นายแพทย์ สสจ.ราชบุรี เยี่ยมด่านถนนเพชรเกษม มีหลายหน่วยงานร่วมบูรณาการตรวจสอบคัดกรองเน้นรถโดยสารสาธารณะ รถป้ายทะเบียนที่มาจากต่างจังหวัด หากมีอุณหภูมิเกิน 37.5 จะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคัดกรองอย่างละเอียด

เมื่อวันที่26 มี.ค. 63ที่บริเวณถนนเพชรเกษมขาล่อง ตรงข้ามนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี วันนี้เป็นวันแรกของการตั้งด่านตรวจสอบรถยนต์ทุกประเภทที่จะเดินทางเข้า – ออกพื้นที่ จ.ราชบุรี และพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร โดยนายแพทย์สินชัย ตันติรัตนานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมด่านจุดตรวจ / จุดสกัด เพื่อให้ความรู้เจ้าหน้าที่ตรวจคัดกรองการเดินทางของกลุ่มบุคคลตามมาตรการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19

บริเวณจุดสกัดถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 9 ต.ดอนทราย อ.โพธาราม ซึ่งเป็นถนนสายหลักที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่ตัวเมืองจังหวัดราชบุรี และผ่านไปยังพื้นที่ภาคใต้ โดยมีหลายหน่วยงานร่วมบูรณาการได้แก่ ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสาพระราชทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมดำเนินการ
นายแพทย์สินชัย ตันติรัตนานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า เป็นภาพรวมที่ทำ ในการตั้งจุดเพื่อช่วยดูแลอำนวยความสะดวกรวมถึง ดูแลการเคลื่อนย้ายส่วนที่เกี่ยวข้อง มาให้กำลังใจทีมที่ออกปฏิบัติงานเป็นทีมที่ต้องทำงาน 24 ชั่วโมง กรณีที่พบคนเดินทางผ่านจุดนี้แล้วมีอุณหภูมิที่สูง มีความเสี่ยงหรือไม่แน่ใจก็จะอำนวยความสะดวกเรื่องขอให้บุคคลนั้นกรอกประวัติแบบฟอร์มสั้นๆ หรือใช้คิวอาร์โค้ช ที่ให้ไว้ในจุดนี้สำหรับประชาชนที่มีความผิดปกติจากการวัดอุณหภูมิร่างกาย หลังจากนั้นทีมจะนำไปประมวลผลว่ามีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหน หรือบางคนเดินทางไปจังหวัดอื่นที่มีความเสี่ยงข้อมูลนี้จะส่งต่อให้จังหวัดปลายทางให้ช่วยดูแล เป็นบูรณาการดูแลร่วมกันทั้งจังหวัด พร้อมที่จะดำเนินการตลอด 24 ชั่วโมงอย่างไรก็ตามสำหรับการตั้งด่านจุดตรวจ/จุดสกัดจะแบ่งช่วงการทำงานของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเป็น 3 ผลัด ได้แก่ ผลัดแรกเริ่มเวลาประมาณ 08.00-16.00 น. ผลัด 2 เริ่มเวลา 16.00-24.00 น. ผลัด 3 เริ่มเวลา 24.00-08.00 น. โดยจะมีการตั้งกรวยยางสีส้มไว้ โดยจะกำหนดให้รถยนต์ทุกประเภทวิ่งเพียงช่องทางเดียว จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดูแลคัดกรองรถยนต์ทุกประเภท มุ่งเน้นตรวจสอบป้ายทะเบียนรถที่มาจากพื้นที่ต่างจังหวัด รถตู้โดยสารสารธารณะ และรถยนต์ส่วนบุคคลที่มีป้ายทะเบียนต่างพื้นที่ก็จะถูกเรียกตรวจสอบดูบัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ และซักประวัติการเดินทางเข้า – ออก อย่างละเอียด.

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน