วันอาทิตย์ ที่ 20 เดือนกันยายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ขบวนการสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ร่วมใจจำหน่ายสินค้าในราคายุติธรรม

ขบวนการสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ร่วมใจจำหน่ายสินค้าในราคายุติธรรม

นายภูมิใจ รักธรรม สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่าสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ได้ประสานไปยังเครือข่ายสหกรณ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ที่เป็นผู้ผลิตสินค้า ทั้ง ข้าวสาร นม ไข่ไก่ ผัก ผลไม้ ให้จำหน่ายสินค้าในราคาที่ยุติธรรมให้กับประชาชน หลังจากที่รัฐบาลมีการประกาศ พ.ร.ก ฉุกเฉิน เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ซึ่งกำลังระบาดในขณะนี้ ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ ต้องการซื้อสินค้า อุปโภค บริโภค เช่น ข้าวสาร นม ไข่ไก่ ผัก ผลไม้ เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้ความสำคัญในการกำหนดราคาสินค้าไม่ให้อาศัยช่วงเวลานี้ในการขึ้นราคาสินค้า จึงประสานสหกรณ์ในพื้นที่ให้กำหนดราคาขายที่เป็นธรรมกับผู้บริโภค
โดยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มีสหกรณ์ที่เปิดจำหน่ายสินค้าที่จำเป็นต่อผู้บริโภค อาทิ สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด จำหน่ายข้าวเหนียว สันป่าตอง 1 45 กก. ราคา 1,500 บาท, ข้าวเหนียว สันป่าตอง 1 5 กก. ราคา 170 บาท,ข้าวหอมมะลิ 45 กก. ราคา 1,650 บาท,ข้าวหอมมะลิ 5 กก 195 ราคา 195 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ (053) 311296

สหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด จำหน่ายข้าวหอมมะลิ 100% ขนาด 10 กก. ราคา 400 บาท ชนาด 5 กก. ราคา 220 บาท ขนาด 2 กก. ราคา 90 บาท ขนาด 1 กก. ราคา 50 บาท ข้าวหอมมะลิ 5 % ขนาด 5 กก. ราคา 210 บาท ข้าวกล้องหอมมะลิ 100% ขนาด 1 กก. ราคา 55 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ (053) 475237
สหกรณ์การเกษตรฝาง จำกัด จำหน่าย ข้าวหอมมะลิเก่าเบอร์ 1 คัดพิเศษ 44 กก. ราคา 1,700 บาท ,ข้าวมะลิเก่า 10% 45 กก. ราคา 1,600 บาท ข้าวมะลิใหม่ 15 กก. ราคา 590 บาท ข้าวมะลิเก่า คัดพิเศษ 5 กก. ราคา 200 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ (053) 453021
สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ เชียงใหม่ – ลำพูน จำกัด จำหน่าย ไข่ไก่ คุณภาพ ขนาด เบอร์ 0 ราคา 111 บาท ต่อ แผง (30 ฟอง) ขนาด เบอร์ 1 ราคา 102 ต่อแผง, ขนาด เบอร์ 2 ราคา 96 บาท ต่อแผง ,ขนาดเบอร์ 3 ราคา 90 บาท ต่อแผง ขนาดเบอร์ 4 ราคา 87 บาท ต่อแผง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ (053) 022372

สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จำกัด จำหน่ายนม UHT ลังละ 288 บาท แพ็คละ 48 บาท (ทุกรส) นมถุงพาสเจอร์ไรส์ ราคา ถุงละ 7 บาท นมพาสเจอร์ไรส์ ราคา ขวดละ 25 บาท และยังมีไอศกรีม จำหน่าย ถ้วยละ 12 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ (053) 963200
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรภาคเหนือ (ศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรภาคเหนือ) เปิดจุดจำหน่ายสินค้า ทั้งข้าวสาร ผัก ผลไม้ เช่น กระหล่ำปลี พริก แตงกวา ฝักทอง มะเขือเทศ ข้าวโพด เพื่อจำหน่ายให้กับประชาชน สอบถามรายละเอียดได้ที่ (053) 112900
ทั้งนี้สหกรณ์มีสินค้าพร้อมจำหน่ายและเพียงพอต่อความต้องการ ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่และอำเภอใกล้เคียง สามารถหาซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค ที่จำเป็นโดยไม่ต้องเดินทางไกล และอีกทั้งยังได้ซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ ในราคาที่ยุติธรรมอีกด้วย
(ข้อมูลราคาสินค้าเกษตร ณ วันที่ 26 มีนาคม 2563)