วันพฤหัสบดี ที่ 13 เดือนสิงหาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

เพชรบุรี-วัฒนธรรม”เพชรบุรี ” ไอเดียเจ๋ง นำ”ลำตัด” 1ในการแสดงพื้นบ้าน บันทึกสื่อ เผยแพร่สร้างความเข้าใจ ป้องกันโควิด-19

เพชรบุรี-วัฒนธรรม”เพชรบุรี ” ไอเดียเจ๋ง นำ”ลำตัด” 1ในการแสดงพื้นบ้าน บันทึกสื่อ เผยแพร่สร้างความเข้าใจ ป้องกันโควิด-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 อยู่ขณะนี้ถึงขั้นวิกฤต ซึ่งประเทศไทยยังคงมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในทุกวัน โดยแทบทั่วโลกและทุกจังหวัดของประเทศไทยต่างมีการรณรงค์การป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ในหลากหลายรูปแบบและผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ เพื่อให้ประชนตระหนักและตื่นตัวในการป้องกัน และสามารถรู้วิธีป้องกันการแพร่ระบาดและการรับเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 ที่อาจจะมาถึงตัวเราได้ในทุกสถานการณ์
ดังนั้นสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี จึงมีไอเดียการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โดยการนำเอาเอกลักษณ์และอัตลักษณ์วิถีชีวิตการแสดงพื้นบ้านของจังหวัดเพชรบุรี นั่นก็คือ “การแสดงลำตัด”เพื่อดึงดูดความสนใจและมีวัตถุประสงค์ประชาสัมพันธ์แบบเชิงรุกสร้างความรู้ ความเข้าใจ การป้องกัน เฝ้าระวังและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) โดยการแสดงนั้นมี เยาวชนกลุ่มรากไทย จากโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เป็นผู้แสดงร้องเพลงลำตัด ที่มีใจความเกี่ยวกับการป้องกันโควิด19 ในรูปแบบต่างๆ อาทิ การป้องกันด้วยการสวมใส่แมส การล้างมือและฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์ให้สะอาด งดออกจากบ้านหากไม่มีกิจจำเป็น รักษาบุคคลากรทางการแพทย์ เชิญชวนให้ทุกคนร่วมมือร่วมใจกัน เพื่อก้าวผ่านเชื้อโควิด-19

สำหรับคลิปดังกล่าวถูกนำเผยแพร่ตามช่องทางต่างๆบนโลกออนไลน์ ทั้งกลุ่มไลน์ กลุ่มเพจข่าวต่างๆ ทั้งในในจังหวัดเพชรบุรี เเละต่างจังหวัด นอกจากนั้นยังถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกอีกด้วย ซึ่งคลิปเพลงลำตัด ดังกล่าวมีความยาวประมาณ 02.26 นาที ได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมาก เพราะนอกจากจะได้ฟังลำตัดแล้วยังได้ข้อมูลและข้อปฏิบัติในการป้องกันโควิด-19 อีกด้วย
นางกรรณิกา เอี้ยวสกุลรัตน์ วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี เผยว่า สาเหตุที่ดึงเอา”ลำตัด”มาใช้เป็นสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด19 ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีครั้งนี้ เพราะเล็งเห็นว่า
เพลงลำตัดเป็นเพลงพื้นบ้านของภาคกลางของไทย โดยชาวจังหวัดเพชรบุรีก็นิยมชมศิลปินลำตัดมาโดยตลอด นับจากอดีตถึงปัจจุบัน โดยลำตัดมีต้นตอมาจาก “ลิเกบันตน” ของชาวมลายู ในต้นรัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยลิเกบันตนดังกล่าว มีรูปแบบของการการแสดงแยกออกเป็น 2 สาขา สาขาหนึ่ง เรียกว่า “ฮันดาเลาะ” และ “ลากูเยา” และลิเกบันตนลากูเยา มีลักษณะของการแสดงว่ากลอนสดแก้กัน โดยมีลูกคู่คอยรับ เมื่อต้นบทร้องจบนั่นเอง

กสิพล ศิริลาภ-เพชรบุรี