วันพุธ ที่ 27 เดือนพฤษภาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

จับต่อเนื่อง 🚨🚨 จับกุมหนุ่มขับรถเล่นตอน 5 ทุ่ม ในช่วงเวลาเคอร์ฟิว

🚨อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี🚨

👉 จับต่อเนื่อง 🚨🚨 จับกุมหนุ่มขับรถเล่นตอน 5 ทุ่ม ในช่วงเวลาเคอร์ฟิว

วันที่ 5 เม.ย.2563 เวลา 23.25 น. อำนวยการโดย นายธรรมนูญ แจ่มใส นายอำเภอเดชอุดม พ.ต.อ.วีรพันธ์ นาคสุข ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเดชอุดม สั่งการให้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเดชอุดม เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เดชอุดม ออกตรวจตราลาดตระเวน และบังคับใช้กฎหมายตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ในพื้นที่
– ผลการปฎิบัติ สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้จำนวน 1 คน เพศชาย อายุ 20 ปี เป็นคนพื้นที่ตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม ถูกจับกุมขณะขับรถจักรยานยนต์ บริเวณถนนหน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม โดยกล่าวหาว่าออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 22.00 นาฬิกา ถึง 04.00 นาฬิกาของวันรุ่งขึ้น โดยไม่ได้รับการยกเว้นหรือมีเหตุจำเป็นอื่นๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ อันเป็นการฝ่าฝืน ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ฉบับที่ 2 ข้อ 1 ลงวันที่ 2 เม.ย. 2563 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าได้ออกจากบ้านจริง และรับทราบว่ามีการประกาศฯ จึงนำผู้ต้องหามาบันทึกการจับกุม นำส่งพนักงานสอบสวน สภ.เดชอุดม ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
ทั้งนี้ อำเภอเดชอุดม ได้ดำเนินการจับกุมผู้ฝ่าฝืนกฎหมาย ในห้วงประกาศใช้ พรก.ฉุกเฉินฯ เมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2563 แล้วจำนวน 2 ราย