วันจันทร์ ที่ 10 เดือนสิงหาคม คศ.2020

ร.7 พัน.5 ค่ายโสณบัณฑิตย์ รถครัวสนามออกปรุงอาหาร ใส่กล่องออกแจกจ่ายพร้อมน้ำดื่ม ให้กับประชาชนทั่วไป เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัส(โควิด-19)

ร.7 พัน.5 ค่ายโสณบัณฑิตย์ รถครัวสนามออกปรุงอาหาร ใส่กล่องออกแจกจ่ายพร้อมน้ำดื่ม ให้กับประชาชนทั่วไป เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัส(โควิด-19)

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 9 เม.ย.63 พ.อ. สันติพงษ์ ชิงดวง ผบ.ร.7 พัน.5 ได้นำกำลังพล พร้อมรถครัวสนามออกปรุงอาหาร ใส่กล่องออกแจกจ่ายพร้อมน้ำดื่ม ให้กับประชาชนทั่วไป เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัส(โควิด-19) ที่เดินทางสัญจรบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1095 ณ บริเวณหน้าค่ายโสณบัณฑิตย์ ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีประชาชนในพื้น อ.ปาย บริเวณใกล้เคียง ตลอดจนประชาชนผู้สัญจรไปมาร่วมรับอาหารที่มาตั้งบริการจนหมดภายเวลาไม่นาน