วันศุกร์ ที่ 3 เดือนกรกฎาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ประธานคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่นวุฒิสภา จ.ราชบุรี

จ.ราชบุรี/ประธานคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่นวุฒิสภา จ.ราชบุรี

เมื่อวันที่20เมษายน2563เวลา10.00 น. มอบอุปกรณ์การแพทย์ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด 19 .แก่โรงพยาบาลราชบุรีและโรพยาบาลบ้านโป่ง.ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลราชบุรี พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช ประธานคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่นวุฒิสภาพร้อมด้วยคณะ สว.จ.ราชบุรี มอบอุปกรณ์การแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลราชบุรีโดยมีนายแพทย์พิเชียร วุฒิสถิรภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชบุรี ให้การต้อนรับพร้อมรายงานผู้ป่วยโรคโควิด 19

ที่เข้ารับการรักษาพยาบาลและเฝ้าระวังรวมทั้งหมด 78 รายผู้เสียชีวิต 1 รายไม่มีผู้ป่วยเพิ่ม สรุปภาพรวมของโรคโควิด19 ในพื้นที่ จ.ราชบุรี สามารถหยุดยั้งการแพร่ระบาดตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข สำหรับวันนี้คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่นวุฒิสภา นำอุปกรณ์การแพทย์และเงินจำนวนหนึ่งมอบให้แก่โรงพยาบาลราชบุรีและโรงพยาบาลบ้านโป่งทั้งนี้เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19.

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน