วันจันทร์ ที่ 10 เดือนสิงหาคม คศ.2020

หน่วย ร.7 พัน.5 นำโดย พ.อ.สันติพงษ์ ชิงดวง ร่วมกับ อบต.เวียงใต้ ได้สนับสนุนรถยนต์บรรทุกน้ำ 6,000 ลิตร เพื่อทำการแจกจ่ายน้ำอุปโภค/บริโภค ให้กับประชาชนที่ขาดแคลนน้ำ

เมื่อ 21 เม.ย.63 เวลา 09.00 หน่วย ร.7 พัน.5 นำโดย พ.อ.สันติพงษ์ ชิงดวง ร่วมกับ อบต.เวียงใต้ ได้สนับสนุนรถยนต์บรรทุกน้ำ 6,000 ลิตร เพื่อทำการแจกจ่ายน้ำอุปโภค/บริโภค ให้กับประชาชนที่ขาดแคลนน้ำบ้านน้ำฮู ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 5 เที่ยว รวมจำนวนน้ำกว่า (30,000 ลิตร) เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ต่อไป